பக்கம்:தீயின் சிறு திவலை.pdf/24

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
23

23 (ஒரு ஸ்திரி) மடிந்த என் மகனே மறுபடியும் காண எவ் வளவு சந்தோஷம் அடைவேனே, அவ்வளவு சக்தோ ஷத்துடன், யமனுக்கு நான் நல்வரவு கூறுவேன்சகோதர சகோதரிகளே இத்தொழிலில் என்னுடன் க்கியப்படுங்கள் ! நாம் யுத்தம் புரிவோம் ! நமது தலைவியை விடுவிப்பதற்கு மாத்திரமன்று ! நம்முடைய காட்டையும் விடுவிப்பதற்கு ! காலம் கைகூடியது, அதைக் கைவிடாது. கடைப்பிடிப்போமாக! (ம ஸ்திரி) ஆம் ! நமது நாட்டை அழிக்கும் இப்பாதக அரசனுக்கு இந்நாடு நம்மைச்சார்ந்தது என்று ரூபிப் போம். இப்பாதகண்டமானது, பூரீராமரும் லட்சு மணரும் சீதாதேவியும், வாழ்ந்த இத்தேசமானதுபாலையும் தேனையும் பரவச்செய்யும் பரமபாவனையான கங்கை-கோகாவரி காவேரி முதலிய நதிகள் பாயும்கமது ஜன்ம பூமியானது-நமக்கு சகல பாக்கியத்தை யும் கொடுத்து ரட்சிக்கும் நமது தாய்நாடானதுதற்காலத்தில் அனுபவிக்கும். கஷ்டங்களினின்றும் விடுதலையடையுமாக காளிகாதேவியின் க ரு ணே யில்ை காளிமாதாவுக்கு ஜெய் ! (மற்றெல்லோரும்) காளிமாதாவுக்கு ஜெய் ! நமது தாய் நாட்டிற்கு ஜெய் ! க ட் சி மு டி கி ற து. மூன்ரும் காட்சி இடம்-அரண்மனையின் வெளிவாயில் சேவகர்கள் காத்து நிற்கின்றனர். ஒரு ஸ்திரி பன்னிரண்டு பெண்களே அழைத் துக்கொண்டு உள்ளிருந்து வருகிருள். (ஸ்திரி) ஐயா, இதோ உத்தரவு. (மு. சே.) (அதை வாங்கிப் படிக்கிருன்) பதினெட்டாம் கூட்டம் போக உத்தரவு - உம்-அவர்கள் எண் னிக்கை சரியாயிருக்கிறதா ?