பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/381

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


புறப்பொருன் வெண்பாமாலை

தும்பைத்திணை சென்ற உயிரின் நின்ற யாக்கை இருநிலத்

அருநிலைவண்க தானை நிலை யானைநிலை குதிரைநிலை தார் நிலை

இருவர் தலைவர் தபுதிப்பக்கம்

கூழை தாங்கிய எருமை

படையறுத்துப் பாழிகொள்ளும் ஏமம் களிறெறிந்தெதிர்ந்தோர் பாடு களிற்றொடு பட்ட வேந்தனை

அட்ட வேந்தன் வாளோராடும்.அமலை

இருபெருவேந் தர் தாமும் சுற்றமும் ஒருவருமொழியாத் தொகைநிலை செருவகத்திளைவன் வீழ்வுறச் சினை.இ ஒருவன் மண்டிய நல்லிசைநிலை

புறத்தினை

புறத்துழிஞை முதுவுழிஞை அகத்துழிஞை யானை கைக்கோள் வேற்றுப்படைவரவு உழுது,வித்திடுதல் மகட்பாலிகல் திறைகொண்டு பெயர்தல் அடிப்பட விருத்தல்

தீண்டா

வெருவரு நிலை தானைமறம் யானைமறம் குதிரைமறம் தார்நிலை இருவருந்தபுநிலை எருமைமறம் ஏமவெருமை களிற்றுடநிலை

விள்வானமலை

தொகைநிலை

பல்படையொருவற்குடைதலின் மற்றவன் வில்

வாள் வீசிய நூழில்

தும்பையரவம் தேர்மறம் பாண்ங்ாட்டு நூழில் நூழிலாட்டு முன்றேர்க்குரவை