பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/408

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(LI

1,909@gjØrito) · Istilosoftog))

1ğını9@H 49 uso osno§ 1çoits@ag-aso (g s ignovnog gjorte) floop)

tạshaferoso).svgoro§ 1ortsogg-ı ırı ( 73 · 1,9aľØ)

qoffi ușe) sąj.rowegosușorec) agusoo)

osoɛ nɔ ɖɔɖɔŋ sostolo 'L

(9ī · Hoffő feg) ·H)

fgif@mg șofioメ (0; o qiao Hi)(63 'qaaff7;} ự949 os@olgotë;go 1,9 orņig)o tạo số§ 1491&oqotri

(LI · Hofio ortoto) · Hy tụrtos@H(pujo opgø (g s Hoff& stog) ‘h)

(eeggeJミ)rşısmɑfɑogaegere (3 #9f9qø.boto) o 1țeaso)(9z gogo urte-urilogoreo) qoff uolo sgïaeogoJogo n-a-a lufto sąjąagos@ga qę w storito

surno suri sættbus

准ng9岛崎准站495油域quae nosi saeé!rariosios gorff 1,9 je u sas? ¿