பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/421

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(88 'sąogn) otpogodøĝisĩ taeogy 1ș9 voturi (ġ oặxo

si u drogo.Higgs spone) reĝo n-ı ırıis nogorgoșowo

{ygz quash) mooum uog) ugio (ZI I quaťfı) polyig ffafosąsko ışsn-ı arī ņu8%@wo

( 19 quash) fmdfmoto ɖɛɛ yn sgï

rapon-turn sogenis

(93 qassi) qu@gmaeu.ags.urn

(Og qua’sı)

ugogompos:60*199.§ 1çon-inrı ışınwogio

(6zɛI @Tidgợaffı

-tņoș1959 isos).url(c)q(s)rne))

og fœg) mosg@res) 1ņox-ışırıņ@ws fi-w

ogsness tho@qortih

sporto mgoșłr quomuoyg đưsły