பக்கம்:தொல்காப்பியம் பொருளியல் உரைவளம்.pdf/6

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


f

a.

l

I

4.

5.

I {, ,

} 7.

盘等。

19. 20.

21.

器露。

23.

24.

25

و ممکم

★配

தொல்காப்பிய நூற்பா

நூற்பா

இசைதிரிந் திசைப்பினும் நோயும் இன் மும் கனவும் உரித்தால் தாய் கும் உரித்தால்

பால்கெழு கிளவி

உயிரும் நானும் வண்ணத் திரிந்து உடம்பும் உயிரும்

ஒரு சின்ற நெஞ்சோடு தன் வயிற் கரத்தலும் அறத்தொடு நிற்குங் எளித்தல் ஏத்தல் உற்றுதி பல்லது செறிவும் நிறைவும் பொழுதும் ஆறுங் வேட்கை மதுத்துக் தேரும் யானையுங் உண்டற்குரிய பொருளேன மொழிதலும் அன்பே அறனே சுரமென மொழிதலும் உயர்ந்தோர் கிளவி அறக்கழி வுடையன மிக்க பொருளினுட் முறைப்பெயர் மருங்கிணற் தா பத்தின் அடையா

நச்சினார்க்கினியக்

உரைகள் *

İ

2

(பக்க எண்)

f::

«%, ξΤ

«ή «Η.

σ7 ύ

G7必一

எடு

  1. نے 67

تة في

تا به