பக்கம்:பாரதிதாசன் தாலாட்டுகள்.pdf/47

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


தாலாட்டுப் பாடல்கள் 45

கேட்டல், கண் வளரச் சொல்லுதல் - ஆகிய பகுதிகளைப் பின்வரும் வரிகளில் காணலாம்.)

காணற் கரியானோ கண்மூன்றுடையானோ

தாணுவோசங்கரனோ சச்சிதான்ந்தனோ?

சாதி மதத்தாலும் சமய மதத்தாலும் கோதிலாவானந்தம் கூடஅரிதென்றாரோ?

எல்லா உயிரும் எனதுயிலே என்றுரைத்து நல்லார் இனத்தில் நடித்தான்ைச் சொன்னாரார்?

இன்னவடிவின்னநிறம் இன்னபடி என்றறியாது உன்னம் இடத்தில் உதித்தான்ைச் சொன்னாரோ? வையம் வளர ഥങ്ങളഥേന தொழில்வளர மெய்யும் வளரஅருள் மேகமே கண்வளf.

2. தத்துவராயர் தாலாட்டு :

(15ஆம் நூற்றாண்டு. 51 கண்ணிகள். தம் குருவாகிய சொருபானந்தர் துதியாகத் தத்துவராய சுவாமிகள் பாடியது)

நஞ்சேய் பிறவிக்குநாயேன் நடுங்காமல் அஞ்சேலஞ் சேலன் றருளும் பெருமானோ?

ஆவா இருவர் அறியாத சேவடியை வாவாஎன்றென்தலைமேல் வைக்கும் பெருமானோ? へ

கண்ட இருளைநீகாணாதே அவ்விருளைக் கண்ட அறிவைநீகாணென்று சொன்னாரோ!