பக்கம்:புத்தரின் போதனைகள்.pdf/23

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


5. பேதைரை" இந்த உலகிலோ, அல்லது அடுத்த உ .. எந்தத் துன்பங்கள் இருந்தாலும், அவைகள் அனைத்திற்கும் m σπι உள்ளது பேதைமை. அவை (அத்துன்பங்கள்) விருப்பம் அ% ஆசை காரணமாக எழுபவை." Mr A. விழித்திருப்பவனுக்கு இரவு நெ ``ಸ್ತ್ರೀಶಣಚ್ಡಿಅ வழி நெடுந்துரமாகும்; நல்லறத்தை அ மூட்ருக்கு (ஜனன மரணமாகிய) சம்சாரத் தொடர் எல்லையற்?'அ' A k பேதை தன் மடமையை உணர்ந்தா, அளவுக்கு அவன் அறிவுள்ளவன்; தன்னைப் பண்டிதனாக "க்கொள்ளும் பேதை முழு மூடனேயாவான். ' 青青 பாவம் பழுத்துப் பயனளிக்காதவரையின் (P-్య அதைத் தேன் என்று விரும்புகிறான்; ஆனால் அது பழுத்துப் அவன் (ஆறாத்) துயரை அடைகிறான். ' Fr ‘ண்டு - அறியாமையே == al பி e G s = மலத, s * * முதனமையான மலம. பககுகளே அநத தயும் ஒழித்துவிட்டு, மாசற்றவராக விளங்குவீர் = -- - * i. ம் மலங்களில் எல்லாம் பெரியதோர் மசி' 24 / புத்தரின் போதனைகள்