பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/43

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
25

எதிர்ப்பு மருந்துகள் தயாரிக்கப் படுகின்றன.

actinomycosis : கதிர்வீச்சு ஒட்டுயிர்க் காளான் நோய் : ஒளிக்கதிர் வீசும் ஒட்டுயிர்க் காளானால் தோன்றும் ஒருவகை நோய். இந்நோய், நுரையீரல், தாடை, குடல் ஆகிய உறுப்புகளை முக்கியமாகப் பாதிக்கிறது. இந்நோயினால், சிறு மணிகள் போன்ற கட்டிகள் தோன்றி, அவற்றிலிருந்து மஞ்சள் நிறத் கந்தகக் குருணைகள் அடங்கிய திண்மையான எண்ணெய்ப் பசையுள்ள சீழ்வெளிப்படுகிறது

actinotherapy : ஒளி மருத்துவம் : அகச்சிவப்பு அலலது புறவூதா ஒளிக்கதிர் பாய்ச்சி நோய் தீர்க்கும் மருத்துவ முறை.

action : உறுப்பு இயக்கம் : உடலின் ஏதேனுமொரு பகுதியின் செயல் முறை அல்லது அலுவற் பணி, எதிரெதிர்க் குழுமத்தின் இயக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் தசைகள் எதிர்வினையைச் செய்கின்றன. ஒருவரின் சொந்த விருப்பத்திற்கு எதிரான கட்டாய வினையை இன்னொரு தசை செய்கிறது. சொந்த விருப்பின் பேரிலன்றி, திடீர் உந்துதல் காரணமாகத் தூண்டுவிசை வினை நடை பெறுகிறது. இணைவிழைச்சு போன்ற நரம்புக் கிளாச்சிக்கு இணங்கத் தன்னியல்பாகத் தூண்டப்படும் உள்ளுறுப்பியக்கச் செயல்கள் தன்னியல்பு வினைகளாகும் தனியாகச் செயல் புரிய முடியாமல், இரண்டு அல்லது அவற்றுக்கு மேற்பட்ட தசைகளின் ஒத்துழைப்பினால் நடைபெறுவது இணைவு வினையாகும்.

actisorb : சீழ் நாற்றத் தடுப்புப் பையுறை : சீழ் கசியும் காயங்களிலிருந்து நாற்றத்தைத் தடுப்பதற்கான செயல் தூண்டல் பெற்ற கரிப்பையுறைகள். 

actin : ஆக்டின் : தசை உயிரணுக்களிலுள்ள புரதங்களில் ஒன்று. இது, தசைச் சுருக்கம் உண்டாக்குவதற்காகத் தசைப்பற்றுடன் எதிர்வினை புரிகிறது.

activator : செயலூக்கி : ஏதேனும் ஒன்று செயற்படத்தூண்டுகிற ஒரு பொருள். இது இயக்குநீர் (ஹார்மோன்) சுரப்பு, செரிமானப் பொருள். (என்சைம்) உற்பத்தி போன்ற செயல்களை ஊக்குவிக்கிறது.

active : செயலூக்கம் : நோயாளி தனது நரம்புத் தசை இயக்கமுறையைப் பயன்படுத்திச் சுறுசுறுப்பான இயக்கங்களை உண்டாக்குதல். சிக்கலான அமைப்பான்களை கொண்ட ஒரு மருந்திலுள்ள ஓர் அமைப்பான் இத்தகைய செயலூக்கத்தை உண்டாக்குகிறது. நச்சுப் பூண்டிலிருந்து எடுக்கப்படும் "பெல்லாடோனனா" என்ற மருந்திலுள்ள 'அட்ரோப்பின்' ஒரு செயலூக்கியாகும்.

actrapid : அக்ட்ராப்பிட் : இயல் நிலை இன்சுலின் ஊசி மருந்தின வாணிகப் பெயர்.

acuity : கூர்மைத் திறன் : கூர்மை, தெளிவு, நுண்மை தெளிவாகவும் கூர்மையாகவும் கேட்குந்திறன் கேட்புக் கூர்மைத் திறனாகும். இசைக்கவடு, தாழ்குரல் ஒலிமானி ஆகியவற்றின் மூலம் இத்திறன் சோதனை செய்யப்படுகிறது. குழந்தைகளின் கேட்புக் கூர்மைத் திறனைச் சோதிக்க மணி ஒலி . கிலுகிலுப்பை, தேக்கரண்டி பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கண்விழியின் பின் புறத்திரையில் உருக்காட்சிகள் தெளிவாக ஒருமுகப்பட்டு விழுவதைப் பொறுத்துப் பார்வைக் கூர்மைத் திறன் சோதனை செய் யப்படுகிறது. இந்தக் சோதனை பெரும்பாலும் 6 மீட்டர் தூரத்திலிருந்து ஸ்பொலன் சோதனை முறைப்படி செய்யப்படுகிறது.