பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/75

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது


வளர்வதைத் தடுப்பதற்கான மருந்து. antitussive : இருமல் சிகிச்சை முறை; இருமல் அடக்கி; இருமல் தடை : இருமலை நீக்குவதற்கான சிகிச்சை முறை.

antivaccinationism: அம்மை குத்தெதிர்ப்பு :

antivenin: நச்சு மாற்று மருந்து; நச்செதிர்ப்பி பாம்புக் கடித்த நஞ்சுக்கு முறிவாகக் கொடுக்கப்படும் மருந்து.

antiviral : நோய்க்கிருமி எதிர்ப்பி; அதி நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பி . நோய்க் கிருமிகளை எதிர்த்துச் செயற்படுதல்.

antivitamin : எதிர் ஊட்டம்; ஊட்டச் சாரா எதிர்ப்பி; உயிரச்சத்து எதிரப்பி, உயிர்ச்சத்துத் தடை : 'வைட்டமின்' என்ற ஊட்டச்சத்தின் செயலைத் தடுக்கும் ஊட்டப் போலி. எடுத்துக்காட்டு : அவிடின். anti-vivisection: உயிரோடறுவை எதிர்ப்பு: உயிருடன் விலங்கு, சிற்றுயிரினங்களை அறுத்து ஆராய்வதை எதிர்த்தல்.

antrectomy: இரைப்பை நீர்சுரப்புத் தடை அறுவை மருத்துவம் ; இரை முழை எடுப்பு : சிறுகுடல் அழற்சியைக் குணப்படுத்துவதற்காக, வயிற்றிலுள்ள இரைப்பைச் சிறு குடல் முதற்கூற்று இடை வழி வாய்ப்பகுதி உள்வளைவினை வெட்டியெடுத்துவிட்டு, இரைப்பை நீர் சுரப்பு ஆதாரத்தை அகற்றுதல்.

antrostomy: மேல் தாடைக் குழிவு அறுவை மருத்துவம்; முழைவாய் அமைப்பு: தாடை எலும்பு உட்புழையின் உட்குழிவிலிருந்து மேல்தாடை உள்வளைவு வரையில் வடிமான நோக்கத்திற்காக செயற்கை முறையில் (அறுவை செய்து ) திறந்து சிகிச்சை செய்தல்.

57

antrum குகைக் குழிவு, எலும்புக் குழிவெட்டு. எலும்பறை வெட்டுக் குழி : மேல் தாடை ( உள் வளைவு. இது பற்களுக்கு மேலே. நெற்றிக்குள்ளே , கண்களுக்குச் சற்று மேலே காதின் பின்புறமுள்ள எலும்பில் அமைந்திருக்கும்.

anturan : அண்டுவாரன் : சல்ஃபின் பைராசோன் என்ற மருந்தின் வாணிகப் பெயர்.

anuria: சிறுநீர்த்தடை : சிறு நீரற்ற சிறு நீர்க்கட்டு; சிறுநீர்ப் பொய்ப்பு: சிறு நீரகங்கள் சிறுநீரை சுரக்காமலிருத்தல்.

anus : குதவாய், மலவாய்; கழி வாய் : மலம் கழியும் வாய். இது ஒரு புழைவாய்ச் சுரிதசை. இது சுருங்கிவிரிந்து மலங்கழிக்க இட மளிக்கிறது.

anxiety : கவலை; ஏக்கம் : கலக்கம் : அச்சவுணர்வு காரணமாக உண்டாகும் கவலை. இது நரம்புக் கோளாறு காரணமாக உண்டாகிறது. கடுமையான கவலை சில சமயம் மரணம் விளைவிக்கிறது. anxiolytics: கவலைக் குறைப்பு மருந்து : கவலையைக் குறைக்கும் மருந்து.

aorta : பெருந்தமனி : இதயத்தின் இடது மேலறையிலிருந்து புறப்படும் பெரிய இரத்தக் குழாய்.

aortitis . பெருந்தமனி வீக்கம் பெருந்தமனி அழற்சி : இதயத்தின் இடது மேலறையிலிருந்து புறப்படும் பெரிய இரத்தக் குழாயில் ஏற்படும் வீக்கம்.

apathy: உணர்ச்சியின்மை ; உணர்விழப்பு; உணர்வற்ற; ஈடுபாடின்மை : இயல்புக்கு மீறி அக்கறையின்றி