பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-1.pdf/471

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

கனமாயெழுந்து காதடருங் கயல் காரணிந்த வரை dH TỚIlXIMTITIT குகரமேவு மெய்த் குடர்நிணமென்பு குரம்பை மலசலம் தி மலசல குழலடவிமுகில் குழல்கள் சரிய குழைக்குஞ்சந் குறித்தமணிப் குன்றுங் குன்றுஞ் கைத்தல கொங்கைகள் கொங்கைப் கொடியனைய கொந்துத் தருகுழல் கொம்பனையார் கொலைமதகளியன கோலகுங்கும கோல மதிவதனம் சகடத்திற் சங்குபோல் சங்கை தா சத்தமிகு சந்ததம் பந்தத் சந்தன.சவாது சருவும்படி சிந்துர கூர சிவனார் சிறு பறையு சியுதிரமெங்கு சிற லசடன் வினை சுருதிமுடி சுருளளக சேமக்கோமள (. காங்கொள் திருப்புகழ் உரை L_JПГ. GT L_J. GTГ 107 62 9 108 35 Ꮾ3 64 1 13 176 177 131(1) 31 135 115 (1) - Ꮾ5 20 18 151 ᏮᏮ 67 105 119 154 37 36 39 1 O 40 3 178 109 147 120 121 148 141 68 179 254 150 38 256 100 152 154 268 408 410 –306 88 316 272 8 156 62 56 350 158 160 250 282 356 102 102 106 42 108 24 412 258 340 284 286 342 328 162 4.14 தகரநறுமலர் தகரநறைபூண்ட தகைமைத் தடக்கைப்பங்கய தண்டேனுண்டே தண்ை தந்தபசிதனை தமருமமரு தரிக்குங்கலை தலைவலி திடமிலி திமிரவுததி துன்பங்கொண் தெருப்புறத்துத் தொடரியமன் போற் தொந்திசரிய தோகைமயிலே தோலொடு மூடிய நாதவிந்துகலாதி நாலிலங்கதின் நாலுமைந்து நிகமமெனி நிதிக்குப் பிங்கலன் நிலையாப் பொருளை நிறுக்குஞ் - சூதன நினது திருவடி நெற்றிவெயர்த் பகர்தற் களிதான பக்கரை விசித்ர பங்கமேவும்பிறப் பஞ்சபாதக முறு பஞ்சபாதகன் படர்புவியின் மீது பதித்தசெஞ் பதுமவிருசரண் பரிமள களப பருத்தந்தத் பாத நுாபுரம் I ாரிய | 455 LİFFT, GT LI, GT 132 – 308 Ꮾ9 - 164 127 – 300 11 - 42 42 - 1 14 16 - 52 70 - 166 130 – 304 71 - 166 149 - 346 180 - 418 131 – 306 72 - 168 73 - 170 25 – 72 74 - 172 122 – 288 75 - 174 100 – 234 104(1)-248 76 - 176 181 - 420 77 - 178 78 - 18O 28 - 80 (5) - 14 182 - 422 1 1 0 - 260 (3) - 10 38 - 104 79 - 182 183 - 426 80 - 186 12 – 44 81 — 188 82 - 190 33 – 94 83 – 192 123 – 290