பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-2.pdf/1385

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

826 முருகவேள் திருமுறை 17ஆம் திருமுறை எண்புன மேவி யிருந்தவள் மோகப் பெண்திரு வாளை மணந்திய லார்சொற் கிஞ்சியள்ாவு மிலஞ்சி விசாகப் பெருமாளே (2) 977. திருவடியைப் பெற தனந்த தனந்த தனந்த தனந்த ଶnf୩ ର தனந்த ೧. தனதானா சு(கம்ப கானன்டல் நடுங்குழல் கண்டு (ரு துரந்தெறி கின்ற ԱՔ விழிவேலால் சுழன்று சுழன்று துவண்டு துவண்டு சுருண்டு மயங்கி மடவார்தோள்: விரும்பி இரம்பு கடந்து நடந்து மெலிந்து தளர்ந் மடியாதே. விளங்கு கடம்பு ழைந்தணி தண்டை தங்கொள் சதங்கை யடிதாராய்: பொருந் .# சிதம்பெற நின்ற 臀பேஃ யொன்றை யெறிவோனே. புகழ்ந்து மகிழ்ந்து வணங்கு குணங்கொள் புரந்தரன் வஞ்சி Ш06, Атбаштатт/т; இரும்புன மங்கை பெரும்புள கஞ்செய் ரும்பை மனந்த மணிமார்பா. # இல்ஞ்சியில் வந்த் இலஞ்சிய மென்று குேே யமர்ந்த பெருமாளே.(3) 曹 மணந்தியர் மணந்த இயல். 1 பொன்னஞ் சிலம்பு புலம்பவரும் எங்கோன் . கந்தர் அலங் 89, "குருகு பெயர் பெற்ற கனவடசிகளி" == வேடிச்சி காவலன் வகுப்பு (கணம் - பொன்) பொன்னஞ் சிலம்பு - மேரு எனக் கொண்டால் மேருவைச் சென் டாலடித்த திருவிளையாடற் கருத்தாகும். - பாடல் 2-பக்கம் 23 கீழ்க்குறிப்பு. # இலஞ்சி மடு, குளம் இலஞ்சியம் - குளத்தில் உற்பவித்தவன்; குளத்தில் தோன்றினதால் குளவன்' என்று முருகவேளுக்கு ஒரு பேர்; குளவன் குன்ற(ம்)'கல்லாடம் 50."உமையாள் பயந்த இலஞ்சியமே." - கந்தரலங்காரம் 22. "மன்னிலஞ்சி சூழும் மலரிலஞ்சி யுஞ்சூழ்ந்த தென்னிலஞ்சி வாழும் திருக்குமரன்" இலஞ்சி குளம், ம்கிழமரம் திரு இலஞ்சி முருகன் உலா-74,