உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-3.pdf/103

விக்கிமூலம் இலிருந்து
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

பொது திருப்புகழ் உரை 95 - LIMENT ம் யம்) உடையவனே гг ப் ച് -- ேேதிஆ :این تیم داشت வாய்ந்த பெரியவனே! * தேவ தேவனே! H త్థఃస్ట్రో தேவனாய் விளங்கும் பெருமாளே (ஆவி சாவியாகர்ம்ல் அருள் リ 1034. க:ே மாதர்களின்) காதில் அணிந்துள்ள ஓலையைக் கிழிச் ன்றதும், శళి: *.*.*. தி: స: *П ЕСЕТ இசையை எழுப்புகின்ற யாழ்போன்ற மொழிக்கும், அ ப்பொது மர்தர்களின் காணுதற்கும் அரிதாய். அவ்வளவு :ே இடைக்கும், ஆபரணங்கள் அசை,தரும் காதில் நீன்டு தொங்கும் குழையணிக்கும். (புதித்ான புதுமை அதிசயம் விள்ைவிப்பதும், (கோது இலர்த சக்கைதோல் முதலிய குற்றம் இலாத கரும்பின் சிறு போலத் தித்திப்பதான கொவ்வைப் பழம் போலச் சிவந்த அதி: உள்றும் அமுதன்ன ஊறலுக்கும் உள்ளம் அடங்காத ல் - (காதல்) மிக்கெழுதலைக் கொண்டவனாகிய நான் யாராலும் தேடிக்காண முடியாத்தான ஒப்பற்ற (அர்த்தம்) பரின்ப்ப்) பொருளைக் கண்டு கூடுமாறு(அடையும்படி) ஒரு றிதும் (நீ) நின்ைக்க மாட்டாயா (நினைத்தருளுக என்றபடி) விபூதியை அலங்காரமாகக் கொள்பவர் (திருநீற்றழகர்), கற்பொழுக்கம் நிறைந்தபேதை தேவி பார்ப்பதியின் பாகத்தர் (பார்ப்ப்தியை பாகத்திற் கொண்டவர் ஆகிய சிவபிரான் தோத்திரம் செய்து போற்றின. ஞான தேசிகனே (ஆக்ஞா) நீதி சக்ரம் தவறாத வண்ணம் - (போக பூமி) சுவர்க்க லோகத்தைக் காத்தளித்த (த்யாக) வரசீலனே உன் ஆசைக்கு உரிய குறப்பெண்) வள்ளி (போத) நின்பால் வந்து சேர, ஆதரவு ஆதரம் - வைக்கும் அன்பு ஆசை வைத்த புய வீரனே (அல்லது குறப்பெண் - வள்ளியிடம் போத ஆதரவைக்கும் செவ்வையாக அன்பு வைத்த புய விரனே! பேரொளி வீசும் வேலாயுதத்தை எடுத்து அன்று (ஒத வேலையில்) திரை வீசும் கடலிடத்தே நின்ற (சூதத்தாருவும்) மாமரமாம் சூரனுடனும், வெற்பும் - அவனுக்கு அரணாயிருந்த எழுகிரியுடனும் சண்டை செய்த தலைவனே! சூரர்களுடைய படை யாவும் பொடியாகும்படி_ நடனம் செய்யும் மயில்ாம் குதிரையை நடத்திச் செலுத்தின பெருமாளே! (அர்த்தம் கூடுமாறு கருதாயோ)