பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-3.pdf/546

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

538 முருகவேள் திருமுறை கக்கித் தேக்கு செக்கர்ப் போர்க்க யற்கட் கூற்றில் அச்சக் கூச்ச மற்றுக் கேட்ட வர்க்குத் துார்த்த அத்தப் பேற்றி லிச்சிப் பார்க்க றப்பித் தாய்த்தி *பச்சைக் கூத்தர் மெச்சிச்t சேத்த

  1. பத்மக் கூட்டி பத்திற் சேர்ப்பல் சக்கிற் கூட்டர்

பத்தக் கூட்ட மெச்சிப் போற்ற வெற்புத் தோற்று வெட்கக் X கோத்த மெத்தக் காய்த்த கொக்குக் கோட்டை பெருமாளே (234) வெட்டிச் சாய்த்த 1225. பிறப்பு அற (7- திருமுறை மயலாகி, னெனநாளும். ரியலாமோ, லுறைவோரி. ரியல்வானம்; கடல்மீதே தனதனந் தனதனண தனதனந் தனதனன தனதனந் தனதனன தனதான Oகடலினும் பெரியவிழி மலையினும் பெரியமுலை கவரினுந் துவரதர மிருதோள்பைங்.

  • பச்சை - மரகத நாராயணன் - (திருப்புகழ் 583)

'பச்சைமா மலைபோல் மேனி - தொண்டரடிப் பொடி திருமாலை 2, இனி - பச்சை - பார்வதி எனவும் கொள்ளலாம். பே ரூரில் தேவி பச்சை நாயகி ஆதலின், பச்சைக் கூத்தர் - பச்சை நிறப்பார்வதியின் பாகராம் கூத்தப்பிரான் (சிவன்) எனலுமாம். 1 சேத்த பத்மம் - பிரமன் செந்தாமரையில் வீற்றிருப்பதாகவும் சொல்வர் - "நிறங்கிளர் செந்தாமரையோன்" செய்ய தாமரை மேலிருந்தவன்' - சம்பந்தர் 1-131-7; 2.50.9.

  1. பத்மக் கூட்டி லுறைவோர் இபத்தில் சேர் பல் சக்கின் கூட்டர் எனப் பிரிக்க, பத்மக்கூட்டிலுறைவோர் = பிரமா; இபத்தில் சேர் பல் சக்கின் கூட்டர் = தேவேந்திரன், பல் சக்கின் கூட்டர் = கூட்டமாகிய பல

கண்களை யுடையவர்: சக்கு - கண். Xகோத்த கடல், கோத்த வேலை"திருப்புகழ் 1223 O கண்-வதனம்மைதீர் கஞ்சத்தின் அளவிற்றேனும் கடலினும்பெரிய கண்கள்' கம்பரா - மாரீசன் 70,