பக்கம்:விளையாட்டுத் துறையில் ஆங்கிலம் தமிழ் அகராதி.pdf/203

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

2O4 டாக்டர். எஸ். நவராஜ் செல்லையா


High - Low - தலையிலும் உடம்பிலும்


தொடர்ந்து விழும் குத்துக்கள்


Hitting - அடித்தல்


Hitting Drill - அடித்துத் தாக்கும் நுண்


பயிற்சி


Hooks - கீழ்த்தாவாயில் விழும் வேகக்


குத்துக்கள்


Infighting - மிக நெருங்கிக் குத்திக்


- கொள்ளல்


Instructional programme - latiustol-lpt


நுணுக்கங்கள் கற்பித்தல்


Jab


Knockout


Lead Left hook


Left jab Left jab to the body Lesson plan Leverage guard


Light bag Long hooks


Low blow


Mass instruction


(தேனி கொட்டுதல் போன்று) திடீர்க் குத்து மயக்க அடி, எழுந்திருக்க


முடியாத மூர்ச்சை அடி


கை நீட்டிக் குத்தல் இடது கையால் வளைத்துக் குத்தல் இடது கையால் திடீர்க் குத்து உடலில் இடதுகைக் குத்து பாடத்திட்டம் எதிர்க் குத்தை கையால் தேக்குதல் காற்றடைத்த குத்துப்பை தூரமிருந்து வளைத்துக் குத்தல் it. இடுப்பிற்குக் கீழே குத்துதல் ஒரே சமயத்தில் பலருக்குக் கற்பித்தல்