பக்கம்:விளையாட்டு உலகம்.pdf/93

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


எஸ். நவராஜ் செல்லையா ') { விளையாட்டுப் பந்தயங்களில் வெற்றி பெற்று தங்கப் பதக்கங்கள் பெற வேண்டும் என்ற வேகமும் நோக்கமும் என்றும் மாருமலே இருந்தது. ஆரம்ப காலத்தில் நீச்சல் போட்டியில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற ஆசையால், ஆர்வமுடன் பயிற்சிகளைத் தொடங் கிய போது, அது வெற்றிகரமாக அமையவில்லை. பிளாங்கர்சின் இயக்கங்களைக் கண்ட பயிற்சி யாளர் ஒட்டப் பக்தயத்தில் கலந்து கொண்டால், உறுதியாக வெற்றி பெற முடியும் என்று அறிவுரை கூறினர். அறிவுரையை ஏற்றுக்கொண்டு பயிற்சி செய்து, உயரத் தாண்டும் போட்டிக்காகத் தன்னைத் தயார் செய்து கொண்டு, 1936ம் ஆண்டு பெர்லின் 劃 | நகரில் கடந்த ஒலிம்பிக் பந்தயத்தில் கலந்து == கொண்டாள்.

    • து o to r - - -: o * rr f o o on so - : o o ". F. r r o o: o 。彗 . o :*: == * * - --- o - f 7. - - Lo o o : فمینی f ا 峦 if 址上 3#l f F リ كان {_i 芳 قنات * * * GYT (R) كي J o o óy ; து

o (՞Շ 暫 H 軒 Fo o ..". H エ語 " f; r : #" | - *... o. i r. * *出 I * # # # r' - * * இடத்தையே அடைய முடிகதது. அதறகாக அவள ஒய்ந்துபோய்விட வில்லே. கன்னியான பிளாங்கர் சின் முயற்சி, கன்னி முயற்சியாகவே போய்விட்ட ஆ1. அதனுல் கலங்கிப் போய்விடாமல், பயிற்சியைத் தொடர்ந்தாள் பிளாங்கர்ஸ், தெ ாடர்ந்து { } பிற்சி Ç சய்த ச' தனே யானது, எந்தப் பக்தயத்திற்குச் சென்ருலும் இவளே வெற்றி வீராங்கனே என்னும் பட்டத்தைக் கொடுத்தது. உயரத் ==== *. ... To H - - - -- • o, ■ o 劇 ~ தாண்டும் போட்டி நீளத்தாண்டும் போட்டி இவற்றில் *2_6U*わ ՅFլ I (3 %OT கி. ອີ3:7 ப் பொ றி த் இ. விட்டு J ஒலி ம் o க் 蟲 *. - . --- - - . o # r") - • s பந்தயத்திற்காகக் கா ததிருக தாள. ஆல்ை அவள் கினைத்ததுபோல் தான் நடக்க வில்லை. 1936ம் ஆண்டுக்குப் பிறகு நான்காண்டுகள் கழித்து நடக்க விருந்த ஒலிம்பிக் பந்தயம், 1940ம் ஆண்டு நடக்கவில்லை. இரண்டாவது மகா யுத்தம்