பலம் தரும் பத்து நிமிடப் பயிற்சிகள்/பலம் கூட்டும் பயிற்சிகள்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

II.பலம் கூட்டும் பயிற்சிகள்

குறிப்பு: கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பயிற்சிகள் உடலைத் தகுதியாக்கி, பலம் கூட்டுகிற சற்று கடுமையானவைகள் என்பதால், உடலை கொஞ்சம் பதப்படுத்திக் கொண்டு செய்வது நல்லது.

முதல் பகுதியில் தயாராக்கும் பயிற்சிகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பயிற்சிகளை, ஒவ்வொன்றையும் ஒரு 30 நொடி நேரம் செய்து உடம்பை சூடு படுத்திக் கொள்ளுங்கள், பிறகு பலம் கூட்டும் பயிற்சிகளைச் செய்யுங்கள்.

பலம் தரும் பத்து நிமிடப் பயிற்சிகள்.pdf