அறிவுக்கு உணவு/அதிசயம்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

அதிசயம்

கட்சிப் பற்றுக் காரணமாக நல்லவன் வெறுக்கப்படுவதும், தீயவன் போற்றப்படுவதும், அரசியல் உலகின் அதிசயமாகும்!