அறிவுக்கு உணவு/வளரும் செல்வம்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

வளரும் செல்வம்

பொருட் செல்வம் பங்கு பிரித்துவிட்டால் குறையும். கல்விச் செல்வம் பங்கிட்டுக் கொடுத்தால் குறையாது. ஆனால், அருட்செல்வமோ பங்கிட்டுக் கொண்டால் வளரும்.