ஆசிரியர்:அ. மு. பரமசிவானந்தம்/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்


 1. இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக


 1. Ancient Temples Of Tamilnadu (170 பக்கங்கள்)
 2. Gleaning Of Tamil Literature (88 பக்கங்கள்)
 3. The Historical Study Of The Thevaram Hymns (184 பக்கங்கள்)
 4. அம்மையும் அப்பனும் (163 பக்கங்கள்)
 5. அவை பேசினால் (6 பக்கங்கள்)
 6. ஆனந்த முதல் ஆனந்த வரை (409 பக்கங்கள்)
 7. ஆருயிர் மருந்து-மணிமேகலை (5 பக்கங்கள்)
 8. இந்திய முதற் சட்டம் (நாடகம்) (7 பக்கங்கள்)
 9. இளமையின் நினைவுகள் (164 பக்கங்கள்)
 10. எல்லோரும் வாழ வேண்டும் (8 பக்கங்கள்)
 11. ஏழு நாடுகளில் எழுபது நாட்கள் (479 பக்கங்கள்)
 12. ஒரு நாளைக்கு ஒரு நீதி (6 பக்கங்கள்)
 13. ஓங்குக உலகம் (192 பக்கங்கள்)
 14. கங்கைக் கரையில் காவிரித் தமிழ் (156 பக்கங்கள்)
 15. கடவுளர் போற்றும் தெய்வம் (5 பக்கங்கள்)
 16. கட்டுரைப் பத்து (6 பக்கங்கள்)
 17. கண்டதும் கருத்தும் (5 பக்கங்கள்)
 18. கறை படிந்த உள்ளம் (5 பக்கங்கள்)
 19. கல்வி எனும் கண் (132 பக்கங்கள்)
 20. கவிதை உள்ளம் (162 பக்கங்கள்)
 21. கவிதையும் வாழ்க்கையும் (409 பக்கங்கள்)
 22. காஞ்சி வாழ்க்கை (148 பக்கங்கள்)
 23. காப்பியக் கதைகள் (6 பக்கங்கள்)
 24. கூடி வாழ் (6 பக்கங்கள்)
 25. கொய்த மலர்கள் (162 பக்கங்கள்)
 26. சமயமும் சமூகமும் (6 பக்கங்கள்)
 27. சமுதாயமும் பண்பாடும் (16 பக்கங்கள்)
 28. சாதி வெறி (5 பக்கங்கள்)
 29. சாத்தனார்-சொற்பொழிவுகள் (162 பக்கங்கள்)
 30. சான்றோர் வாக்கு (138 பக்கங்கள்)
 31. சிறுவர்களுக்கு-வானொலியில் (82 பக்கங்கள்)
 32. சீவகன் கதை (5 பக்கங்கள்)
 33. டாக்டர் மு.வ. அவர்கள் தமிழ்மொழி இலக்கியத்துக்கு ஆற்றிய தொண்டு 130 (130 பக்கங்கள்)
 34. தமிழக வரலாறு (387 பக்கங்கள்)
 35. தமிழர் வாழ்வு (183 பக்கங்கள்)
 36. தமிழ் உரை நடை (244 பக்கங்கள்)
 37. தமிழ் நாட்டு விழாக்கள் (9 பக்கங்கள்)
 38. தாயின் மணிவயிற்றில் (67 பக்கங்கள்)
 39. தாய்மை (231 பக்கங்கள்)
 40. திரும்பிப் பார்க்கிறேன் திகைத்து நிற்கிறேன் (186 பக்கங்கள்)
 41. துன்பச் சுழல் (129 பக்கங்கள்)
 42. தொழில் வளம் (340 பக்கங்கள்)
 43. நல்ல தமிழ் (133 பக்கங்கள்)
 44. நல்லவை ஆற்றுமின் (169 பக்கங்கள்)
 45. நாடு நலம் பெற (171 பக்கங்கள்)
 46. நாலும் இரண்டும் (92 பக்கங்கள்)
 47. பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் தமிழ் உரைநடை வளர்ச்சி (211 பக்கங்கள்)
 48. பல்கலைக் கழகச் சொற்பொழிவுகள் (7 பக்கங்கள்)
 49. பாசம் (8 பக்கங்கள்)
 50. பாட்டும் பயனும் (6 பக்கங்கள்)
 51. புதிய கல்வி முறை-10-2-3 (133 பக்கங்கள்)
 52. பெண் (107 பக்கங்கள்)
 53. மக்கட் செல்வம் (138 பக்கங்கள்)
 54. மணி பல்லவம் (4 பக்கங்கள்)
 55. மனிதன் எங்கே செல்கிறான் (109 பக்கங்கள்)
 56. மலேயாச் சொற்பொழிவுகள் (6 பக்கங்கள்)
 57. மலைவாழ் மக்கள் பாண்பு (9 பக்கங்கள்)
 58. மானுடம் வென்றது (கட்டுரைகள்) (9 பக்கங்கள்)
 59. வரலாற்றுக்கு முன் வடக்கும் தெற்கும் (184 பக்கங்கள்)
 60. வரலாற்றுப் புதையல் (51 பக்கங்கள்)
 61. வள்ளுவர் வகுத்த வாழ்க்கை நெறி (5 பக்கங்கள்)
 62. வழுவிலா மணிவாசகர் (132 பக்கங்கள்)
 63. வானொலி வழியே (99 பக்கங்கள்)
 64. வாய்மொழி இலக்கியம் (8 பக்கங்கள்)
 65. வாழ வேண்டுமா (14 பக்கங்கள்)
 66. வாழ்வுப் பாதை (7 பக்கங்கள்)
 67. வெள்ளிவிழாச் சொற்பொழிவுகள் (181 பக்கங்கள்)
 68. வேள் பாரி (5 பக்கங்கள்)
 69. வையைத் தமிழ் (130 பக்கங்கள்)