அட்டவணை:வாய்மொழி இலக்கியம்.pdf

Wikidata items
Transclusion_Status_Detection_Tool
விக்கிமூலம் இலிருந்து
தலைப்புவாய்மொழி இலக்கியம்
ஆசிரியர்அ. மு. பரமசிவானந்தம்‎
பதிப்பகம்தமிழ்க்கலைப் பதிப்பகம்
முகவரிசென்னை
ஆண்டுஉரிமைப் பதிப்பு-டிசம்பர் 1964 மூன்றாம் பதிப்பு-நவம்பர் 1979
மூலவடிவம்pdf
மெய்ப்புநிலை Defective source file

நூற்பக்கங்கள்