ஆசிரியர்:ஔவையார் (12-ஆம் நூற்றாண்டு)

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
ஔவையார்
(12-ஆம் நூற்றாண்டு—)
ஔவையார் பலருள் அறநெறிப் பாடல்களைப் பாடிய ஔவையார் 12ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர். இவரால் பாடப்பட்ட அறநூல்கள்


மூன்றாம் நூற்றாண்டு ஔவையார் படைப்புகளாகக் கருதப்படுபவை[தொகு]

பன்னிர‌ண்டாம் நூற்றாண்டு ஔவையார் படைப்புகளாகக் கருதப்படுபவை[தொகு]


பதினான்காம் நூற்றாண்டு ஔவையார் படைப்புகளாகக் கருதப்படுபவை[தொகு]

பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு ஔவையார் படைப்புகளாகக் கருதப்படுபவை[தொகு]