ஆசிரியர்:பாவலர் நாரா. நாச்சியப்பன்/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்

 1. அசோகர் கதைகள்
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 2. பர்மாவில் பெரியார்
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக

 3. இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 1. அசோகர் கதைகள் (66 பக்கங்கள்)
 2. அப்பம் தின்ற முயல் (83 பக்கங்கள்)
 3. இறைவர் திருமகன் (119 பக்கங்கள்)
 4. இளந்தமிழன்–1சனவரி1973-இதழ்4 (133 பக்கங்கள்)
 5. இளந்தமிழன்–2-1அக்டோ-1972-இதழ்1 (107 பக்கங்கள்)
 6. இளைஞர்களுக்கு தந்தை பெரியார் வரலாறு (65 பக்கங்கள்)
 7. ஈரோட்டுத் தாத்தா (27 பக்கங்கள்)
 8. என்ன-ஏன்-எப்படி (131 பக்கங்கள்)
 9. ஏழாவது வாசல் (79 பக்கங்கள்)
 10. ஒரு ஈயின் ஆசை (66 பக்கங்கள்)
 11. கடல்வீரன் கொலம்பஸ் (151 பக்கங்கள்)
 12. கடவுள் பாட்டு (67 பக்கங்கள்)
 13. கள்வர் குகை (21 பக்கங்கள்)
 14. கீதை காட்டும் பாதை (158 பக்கங்கள்)
 15. குயிலும் சஞ்சீவி பர்வதத்தின் சாரலும் (66 பக்கங்கள்)
 16. குயில் ஒரு குற்றவாளி (67 பக்கங்கள்)
 17. குருகுலப் போராட்டம் (95 பக்கங்கள்)
 18. சிந்தனையாளன் மாக்கியவெல்லி (163 பக்கங்கள்)
 19. சிறுவர் பாட்டு (74 பக்கங்கள்)
 20. தமிழ் வளர்கிறது (35 பக்கங்கள்)
 21. தாவிப்பாயும் தங்கக் குதிரை (51 பக்கங்கள்)
 22. தெய்வ அரசு கண்ட இளவரசன் (85 பக்கங்கள்)
 23. தேடி வந்த குயில் (82 பக்கங்கள்)
 24. நல்வழிச் சிறுகதைகள்-1 (71 பக்கங்கள்)
 25. நல்வழிச் சிறுகதைகள்-2 (84 பக்கங்கள்)
 26. நாச்சியப்பன் பாடல்கள்-1 (345 பக்கங்கள்)
 27. நாச்சியப்பன் பாடல்கள்-2 (339 பக்கங்கள்)
 28. நாச்சியப்பன் பாடல்கள்–ஆய்வுரைகள் (83 பக்கங்கள்)
 29. நாயகர் பெருமான் (75 பக்கங்கள்)
 30. நீளமூக்கு நெடுமாறன் (99 பக்கங்கள்)
 31. பஞ்ச தந்திரக் கதைகள் (235 பக்கங்கள்)
 32. பர்மாவில் பெரியார் (75 பக்கங்கள்)
 33. பறவை தந்த பரிசு-1 (62 பக்கங்கள்)
 34. பறவை தந்த பரிசு-2 (66 பக்கங்கள்)
 35. பள்ளிக்குச் சென்ற சிட்டுக்குருவிகள் (67 பக்கங்கள்)
 36. பாசமுள்ள நாய்க்குட்டி (79 பக்கங்கள்)
 37. பாடு பாப்பா (39 பக்கங்கள்)
 38. மன ஊஞ்சல் (357 பக்கங்கள்)
 39. மாயத்தை வென்ற மாணவன் (67 பக்கங்கள்)
 40. மாஸ்டர் கோபாலன் (21 பக்கங்கள்)
 41. மூன்று திங்களில் அச்சுத் தொழில் (115 பக்கங்கள்)