ஆசிரியர்:புலவர் கா. கோவிந்தன்/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
2007 ஆம் ஆண்டு, இவரது படைப்புகளை, நாட்டுடைமை நூற்பட்டியலில் இணைத்தற்கான, தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்த ஆணை

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்

 1. ஆரியர்க்கு முற்பட்ட தமிழ்ப்பண்பாடு
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 2. இலக்கியங்கண்ட காவலர்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 3. என் தமிழ்ப்பணி
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 4. கலிங்கம் கண்ட காவலர்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 5. தமிழர் தோற்றமும் பரவலும்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 6. மருதநில மங்கை
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக

 7. இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 1. அடுநெய் ஆவுதி (122 பக்கங்கள், )
 2. ஆரியர்க்கு முற்பட்ட தமிழ்ப்பண்பாடு (276 பக்கங்கள், )
 3. இலக்கிய வளர்ச்சி (125 பக்கங்கள், )
 4. இலக்கியங்கண்ட காவலர் (123 பக்கங்கள், )
 5. இலக்கியப் புதையல்-1 நற்றிணை விருந்து (252 பக்கங்கள், )
 6. என் தமிழ்ப்பணி (143 பக்கங்கள், )
 7. கலிங்கம் கண்ட காவலர் (147 பக்கங்கள், )
 8. கழுமலப்போர் (93 பக்கங்கள், )
 9. காலந்தோறும் தமிழகம் (183 பக்கங்கள், )
 10. காவிரி (கட்டுரைகள்) (180 பக்கங்கள், )
 11. குடிமகனின் அடிப்படை உரிமையா-சட்டமன்ற உரிமையா (50 பக்கங்கள், )
 12. குறிஞ்சிக் குமரி (243 பக்கங்கள், )
 13. குறுந்தொகைக் கோவை (217 பக்கங்கள், )
 14. சங்ககால அரசர் வரிசை-சேரர்-சோழர்-பாண்டியர் (379 பக்கங்கள், )
 15. சங்ககால அரசர் வரிசை-திரையன்-29-7வகை (133 பக்கங்கள், )
 16. சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை-அகுதை-44புலவர் (125 பக்கங்கள், )
 17. சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை-அதியன் விண்ணத்தனார்-65புலவர்கள் (200 பக்கங்கள், )
 18. சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை-உறுப்பாலும் சிறப்பாலும் (115 பக்கங்கள், )
 19. சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை-உவமையாற் பெயர் பெற்றோர் (133 பக்கங்கள், )
 20. சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை-ஔவையார் (129 பக்கங்கள், )
 21. சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை-கபிலர் (124 பக்கங்கள், )
 22. சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை-காவல பாவலர்கள் (132 பக்கங்கள், )
 23. சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை-கிழார்ப் பெயர்பெற்றோர் (156 பக்கங்கள், )
 24. சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை-குட்டுவன் கண்ணனார்-80புலவர் (174 பக்கங்கள், )
 25. சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை-நக்கீரர் (109 பக்கங்கள், )
 26. சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை-பரணர் (124 பக்கங்கள், )
 27. சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை-பெண்பாற் புலவர் (119 பக்கங்கள், )
 28. சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை-பேயனார்-39புலவர் (169 பக்கங்கள், )
 29. சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை-மாநகர்ப்புலவர்-1 (114 பக்கங்கள், )
 30. சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை-மாநகர்ப்புலவர்-2 (105 பக்கங்கள், )
 31. சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை-மாநகர்ப்புலவர்-3 (111 பக்கங்கள், )
 32. சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை-வணிகறிற் புலவர் (112 பக்கங்கள், )
 33. சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை-வள்ளல்கள் (107 பக்கங்கள், )
 34. சாத்தன் கதைகள் (114 பக்கங்கள், )
 35. சிலம்பொலி (130 பக்கங்கள், )
 36. தமிழக வரலாறு கோசர்கள் (193 பக்கங்கள், )
 37. தமிழக வரலாறு-கரிகாற்பெருவளத்தான் (175 பக்கங்கள், )
 38. தமிழக வரலாறு-சங்ககாலம்-அரசர்கள் (219 பக்கங்கள், )
 39. தமிழகத்தில் கோசர்கள் (103 பக்கங்கள், )
 40. தமிழர் தளபதிகள் (151 பக்கங்கள், )
 41. தமிழர் தோற்றமும் பரவலும் (190 பக்கங்கள், )
 42. தமிழர் வரலாறு (கா.கோவிந்தன்) (495 பக்கங்கள், )
 43. தமிழர் வரலாறு 1, பி. டி. சீனிவாச அய்யங்கார் (566 பக்கங்கள், )
 44. தமிழர் வரலாறு 2, பி. டி. சீனிவாச அய்யங்கார் (554 பக்கங்கள், )
 45. திருமாவளவன் (149 பக்கங்கள், )
 46. நெடுநல்வாடை-மனையுறை புறாக்கள் (136 பக்கங்கள், )
 47. நெய்தற் கன்னி (291 பக்கங்கள், )
 48. பண்டைத் தமிழர் போர் நெறி (308 பக்கங்கள், )
 49. பதிற்றுப்பத்து-கமழ் குரல் துழாய் (100 பக்கங்கள், )
 50. பதிற்றுப்பத்து-சுடர்வீ வேங்கை (114 பக்கங்கள், )
 51. பதிற்றுப்பத்து-புலா அம்பாசறை (131 பக்கங்கள், )
 52. பாலைச்செல்வி (260 பக்கங்கள், )
 53. புண் உமிழ் குருதி (117 பக்கங்கள், )
 54. பெரும்பாணாற்றுப்படை-விளக்கவுரை (223 பக்கங்கள், )
 55. மருதநில மங்கை (243 பக்கங்கள், )
 56. மாதரார் தொழுதேத்தும் மாண்புடையாள் (154 பக்கங்கள், )
 57. முல்லை (முல்லைப்பாட்டு விளக்கம்) (118 பக்கங்கள், )
 58. முல்லைக்கொடி (195 பக்கங்கள், )
 59. வஞ்சி மூதூர் (136 பக்கங்கள், )
 60. வடு அடுநுண் அயிர் (107 பக்கங்கள், )
 61. வள்ளுவர் சொல்லாட்சி மாட்சி (133 பக்கங்கள், )