ஆரியர்க்கு முற்பட்ட தமிழ்ப்பண்பாடு

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக. இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக. இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக. இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக. இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக


உலகளாவிய பொதுக் கள உரிமம் (CC0 1.0)
இது சட்ட ஏற்புடைய உரிமத்தின் சுருக்கம் மட்டுமே. முழு உரையை https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode என்ற முகவரியில் காணலாம்.


பதிப்புரிமை அற்றது
இந்த ஆக்கத்துடன் தொடர்புடையவர்கள், உலகளளாவிய பொதுப் பயன்பாட்டுக்கு என பதிப்புரிமைச் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு, தங்கள் அனைத்துப் பதிப்புரிமைகளையும் விடுவித்துள்ளனர்.

நீங்கள் இவ்வாக்கத்தைப் படியெடுக்கலாம்; மேம்படுத்தலாம்; பகிரலாம்; வேறு வடிவமாக மாற்றலாம்; வணிகப் பயன்களும் அடையலாம். இவற்றுக்கு நீங்கள் ஒப்புதல் ஏதும் கோரத் தேவையில்லை.

***
இது, உலகத் தமிழ் விக்கியூடகச் சமூகமும் ( https://ta.wikisource.org ), தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகமும் ( http://tamilvu.org ) இணைந்த கூட்டுமுயற்சியில், பதிவேற்றிய நூல்களில் ஒன்று. இக்கூட்டு முயற்சியைப் பற்றி, https://ta.wikisource.org/s/4kx என்ற முகவரியில் விரிவாகக் காணலாம்.
CC-Zero-badge.svg Blank.jpg CC-logo.svg
Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

This is a human readable summary of the legal code found at https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode


No Copyright
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.

You can copy, modify, distribute and perform the work even for commercial purposes, all without asking permission.
***
This book is uploaded as part of the collaboration between Global Tamil Wikimedia Community ( https://ta.wikisource.org ) and Tamil Virtual Academy ( http://tamilvu.org ). More details about this collaboration can be found at https://ta.wikisource.org/s/4kx.


தமிழர் பண்பாடு

புலவர் கா. கோவிந்தன், எம்.ஏ.,

திருநெல்வேலித், தென்னிந்திய
சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், லிமிடெட்,
154, டி.டி.கே. சாலை, சென்னை - 18.

நூல் விவர அட்டவணை
நூலின் பெயர்     - தமிழர் பண்பாடு 
பொருள்         - வரலாறு 
ஆசிரியர் பெயர்    - புலவர் கா. கோவிந்தன் 
வெளியீட்டு எண்    - 2025 
பதிப்பாண்டு       - முதல் பதிப்பு 1999 
பதிப்பாளர்        - சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம்,
                சென்னை -18 
உரிமை          - கழகம் 
மொழி          - தமிழ் 
நூலின் அளவு      - கிரெளன் 
தாள்           - 10.9 kg. 
கட்டமைப்பு       - அட்டைக் கட்டு 
அச்செழுத்து      - 10 pt 
மொத்தப் பக்கங்கள் - 283
விலை          - ரூ.20
அச்சிட்டோர்     - அப்பர் அச்சகம், செ 108. 
கணிப்பொறி அச்சு  - திருவள்ளுவர்
                வரைகலையகம் 
               சென்னை - 94. 
                472 22 05

பொருளடக்கம்
1. 1
2. 11
3. 32
4. 59
5. 68
6. 84
7. 100
8. 107
9. 123
10. 139
11. 174
12. 192
13. 216