குடும்பப் பழமொழிகள்/மாமியார்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

மாமியார்

மாமியாருக்கு மரியாதை காட்டினால், தினமும் மூன்று முறை உன் வீட்டுக்கு வருவாள்.
-ஜப்பான்
கணவனின் தாய் அவன் மனைவிக்குச் சயித்தான்.
-ஜெர்மனி

ஒரே வீட்டிலுள்ள மாமியாரும் மருமகளும் ஒரே பைக்குள்

கிடக்கும் இரண்டு பூனைகள் போன்றவர்.
-யூதர்