கூடி விளையாடும் குழு விளையாட்டுக்கள்/கண்டுபிடி!

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

69. கண்டுபிடி!


மாணவர்களை நான்கு குழுவாகப் பிரிக்க வேண்டும்.

ஒரு மேசையின்மேல் பல கட்டங்களைப் போட்டு, பிரித்துவைத்து, அந்த ஒவ்வொரு கட்டத்திற்குள்ளும், ஒவ்வொரு பொருளை வைக்க வேண்டும்.

குழு குழுவாக வந்து, என்னென்ன பொருள் ‘எங்கெங்கே இருக்கிறது என்று கவனித்தபிறகு, வகுப்பறையை விட்டு, சிறிது நேரம் வெளியே செல்ல வேண்டும்.

பிறகு, கட்டங்களில் உள்ள பொருட்களை இடம் மாற்றி வைத்துவிட வேண்டும்.

மீண்டும், குழு குழுவாக வந்து, 1 நிமிடத்திற்குள், இடம் மாறியுள்ள பொருட்களைப் பார்த்துவிட்டு, தங்கள் இடத்திற்குச் சென்று தங்களிடமுள்ள தாளில் குறித்துத் தரவேண்டும்.

சரியாக எழுதித் தந்து, அதிக வெற்றி எண்களைப் பெறுகின்ற குழுவே வெற்றி பெற்றதாகும்.