கூடி விளையாடும் குழு விளையாட்டுக்கள்/பாம்புச் சட்டை

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

89. பாம்புச் சட்டை

பாம்பு சட்டை உரிக்கிறது என் பார்களே, அதுபோன்ற ஆட்டம் இது.

குழுக்கள் ஓடத் தொடங்கும் கோட்டின் பக்கத்தில் முதலில் நிற்க வேண்டும்.

குழுவின் முதலாட்டக்காரர் அப்படியே மல்லாந்து காலிரண்டும் கோட்டில் இருக்குமாறு தரையில் படுக்க, அடுத்து நிற்பவர் நகர்ந்து, தமது கால்களுக்கிடையில் முன்னவர் தலை இருக்குமாறும் கால்களால் அவர் உடலை இருபுறமும் அணைத்திருப்பது போலவும் மல்லாந்து படுத்து, தனது இடது கையால் முன்னே படுத்திருப்பவரின் இடது கையைப் பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

மூன்றாமவரும் அவ்வாறு மல்லாந்து முன் விளங்கியவாறு படுத்து, தனது வலது கையால் இரண்டாமவரின் வலது கையை கெட்டியாகப் பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

இவ்வாறு குழுவினர் அனைவரும், ஒருவர் கையை ஒருவர் மாற்றிப் பிடித்துக் கொண்டு, மல்லாந்து படுத்திருக்க வேண்டும்.

போட்டி ஆரம்பித்த உடனேயே, குழுவின் கடைசியில் படுத்திருப்பவர் எழுந்து முன்னால் படுத்திருப்பவரின் கைய்ை விட்டுவிடாமல், எழுந்து கால்களை அகலமாக்கியவாறு, தாண்டி அவரைக் கடந்துவர, அடுத்தவரும் எழுந்து, பிடியை விடாமல் தொடர்ந்து தாண்டிவர, இப்படியாக எல்லோரும் கால்களுக்கிடையிலே கைகள் இருக்குமாறு பிடித்துப் பிணைத்துக்கொண்டு, முன்னே குறிப்பிட்டிருக்கும் முடிவெல்லைக் கோட்டை நோக்கி ஓடவேண்டும்.

குறிப்பு: முதலில் ஓடிச் சென்ற குழுவே வெற்றிபெறும். என்றாலும், கைகளின் பிணைப்பை யாரும் விட்டுவிடக் கூடாது, இணைப்பை நீக்கி ஓடிவரும் குழு நீக்கப்பட்டுவிடும்.