கூடி விளையாடும் குழு விளையாட்டுக்கள்/பிடியுங்கள் பார்ப்போம்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

19. பிடியுங்கள் பார்ப்போம்

அமைப்பு:

எல்லோரும். வட்டமாக நின்று கொண்டிருக்க வேண்டும். நடுவில் ஒருவர் பந்துடன் நிற்க வேண்டும்.

ஆடும் முறை:

எல்லோரையும் தயாரா என்று கேட்டு, தயாராக இருக்கும்படி கூறிவிட்டு, பந்தைத் தலைக்கு மேலே உயரமாக (அதிகமான உயரம் அல்ல, சுமார் 10 அல்லது 11 அடி உயரம் போதும்) தூக்கி எறிந்துவிட்டு, பிடியுங்கள் பார்ப்போம் என்று கூறிவிட்டு, அவர் ஒதுங்கிக் கொள்ள வேண்டும்.

பந்து தலைக்கு மேலே சென்றதும், வட்டத்தில் நிற்பவர்கள் அனைவரும் பந்துக்காகத் தாவி, பிடிக்க முயல வேண்டும்.

பந்தை யார் பிடிக்கிறாரோ, அவருக்கு வெற்றி எண் (Point) உண்டு. இவ்வாறு யார் முதலில் 10 வெற்றி எண்களைப்பெறுகின்றாரோ. அவரே வெற்றி வீரராகின்றார்.

மீண்டும், நடுவிலிருந்து பந்தை உயர்த்தும் பொறுப்பை வெற்றி வீரர் ஏற்றுக் கொள்ள, ஆட்டம் மீண்டும் தொடரும்.

குறிப்பு:

யார் கையிலும் பந்து படாமல் கீழே விழுந்து விட்டால் யாருக்கும் வெற்றி எண் கிடைக்காது மீண்டும் முன் போலவே ஆட்டத்தைத் தொடங்க வேண்டும்.

பந்தைப் பிடித்திருப்பவரையோ பிடித்து வைத்திருக்கும்பொழுதோ வேண்டுமென்றே தட்டிவிட்டால், பிடித்திருக்கிறவருக்கே வெற்றி எண் கிடைக்கும்.