திருவிவிலியம்/பழைய ஏற்பாடு/தொடக்க நூல் (ஆதியாகமம்)/அதிகாரங்கள் 7 முதல் 9 வரை

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
நோவா கடவுளுக்கு பலி செலுத்துகிறார். ஓவியர்: டானியேல் மக்லீசு (1811-1870).

தொடக்க நூல்[தொகு]

அதிகாரங்கள் 7 முதல் 9 வரை

அதிகாரம் 7[தொகு]

வெள்ளப் பெருக்கு[தொகு]


1 அப்பொழுது ஆண்டவர் நோவாவிற்குக் கூறியது:
"நீ உன் குடும்பத்தார் அனைவரோடும் பேழைக்குள் செல்.
ஏனெனில், இத்தலைமுறையில் உன்னையே நான் நேர்மையானவனாகக் காண்கிறேன்.
2 தக்க விலங்குகள் எல்லாவற்றிலிருந்தும்
ஆணும் பெண்ணுமாக ஏழு சோடிகளையும்,
தகாத விலங்குகளிலிருந்து ஆணும் பெண்ணுமாக ஒரு சோடியையும்,
3 வானத்துப் பறவைகளிலிருந்து ஆணும் பெண்ணுமாக ஏழு சோடிகளையும்
மண்ணுலகெங்கும் அவற்றின் இனங்கள் உயிர் பிழைத்துக் கொள்வதற்காக
உன்னுடன் சேர்த்துக் கொள்.
4 ஏனெனில் இன்னும் ஏழு நாள்களில்
மண்ணுலகின்மேல் நாற்பது பகலும் நாற்பது இரவும்
நான் மழை பெய்விக்கப்போகிறேன்.
நான் உருவாக்கிய உயிரினங்களை எல்லாம்
இந்த நிலத்திலிருந்து அழித்தொழிப்பேன்."
5 ஆண்டவர் கட்டளையிட்டபடியே
நோவா எல்லாவற்றையும் செய்தார்.


6 மண்ணுலகில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டபோது நோவாவிற்கு வயது அறுநூறு.
7 வெள்ளப்பெருக்கிலிருந்து தப்புவதற்காக
நோவா தம் புதல்வர், மனைவி, புதல்வரின் மனைவியர்
ஆகியோருடன் பேழைக்குள் சென்றார். [1]
8 தக்க விலங்குகள், தகாத விமலங்குகள்,
பறவைகள், நிலத்தில் ஊர்வன அனைத்தும்
9 சோடி சோடியாக, ஆணும் பெண்ணுமாக,
நோவாவுடன் கடவுள் அவருக்குக் கட்டளையிட்டபடி பேழைக்குள் சென்றன.
10 ஏழு நாள்களுக்குப்பின் மண்ணுலகில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது.


11 நோவாவின் வாழ்க்கையின் அறுநூறாம் ஆண்டின் இரண்டாம் மாதத்தில் பதினேழாம் நாளன்று
பேராழத்தின் ஊற்றுகள் எல்லாம் பீறிட்டெழுந்தன.
வானங்களின் மதகுகள் திறக்கப்பட்டன. [2]
12 நாற்பது பகலும் நாற்பது இரவும்
மண்ணுலகில் பெரு மழை பெய்தது.
13 நோவா தம் புதல்வர் சேம், காம், எப்பேத்து,
தம் மனைவி, தம் புதல்வர் மூவரின் மனைவியர் ஆகியோருடன்
அன்றே பேழைக்குள் நுழைந்தார்.
14 அவர்களும் அவர்களுடன் எல்லாவகைக் காட்டு விலங்குகளும்,
கால்நடைகளும், நிலத்தில் ஊர்வனவும்,
பறவைகளும், இறக்கைகளையுடைய யாவும்,
15 உயிருள்ள அனைத்தும்
சோடி சோடியாக நோவாவிடம் பேழைக்குள் சென்றன.
16 கடவுள் அவருக்குக் கட்டளையிட்டபடி
உள்ளே சென்றவை எல்லாம் ஒவ்வோர் உயிரினத்திலும்
ஆணும் பெண்ணுமாக உள்ளே சென்றன.
அதன் பின் ஆண்டவர் அவரை உள்ளே விட்டுக் கதவை மூடினார்.


17 நாற்பது நாள்களாகப் பெரு வெள்ளம் மண்ணுலகில் வந்து கொண்டிருந்தது.
வெள்ளம் பெருக்கெடுத்துப் பேழையைத் தூக்க,
அது நிலத்திலிருந்து உயர்ந்து எழுந்தது.
18 மண்ணுலகின் மேல் வெள்ளம் பாய்ந்து மிகுதியாகப் பெருக்கெடுக்க,
பேழை நீரின்மேல் மிதந்தது.
19 மண்ணுலகில் வெள்ளம் பாய்ந்து பெருகப்பெருக
வானத்தின்கீழ் எங்கும் இருந்த உயர்ந்த மலைகள் எல்லாம் நீரில் மூழ்கின.
20 மூழ்கிய மலைகளுக்குமேல் நீர் மட்டம் பதினைந்து முழம் உயர்ந்திருந்தது.
21 நிலத்தில் ஊர்வன, பறவைகள், கால்நடைகள்,
காட்டு விலங்குகள், நிலத்தில் தவழ்வன,
மனிதர் அனைவர் - ஆகிய சதையுள்ள உயிரினங்கள் அனைத்தும் மாண்டன.
22 தரையில் வாழ்ந்தவற்றில்
நாசியால் மூச்சுவிடும் அனைத்தும் செத்துப் போயின.
23 மனிதர் முதல் விலங்குகள், ஊர்வன,
வானத்துப் பறவைகள் ஈறாக மண்ணில் உயிர் வாழ்ந்த அனைத்தும் அழிந்தன.
அவை மண்ணுலகில் இராதபடி ஒழிக்கப்பட்டன.
நோவாவும் அவருடன் பேழையில் இருந்தவர்களுமே எஞ்சியிருந்தனர்.
24 நூற்றைம்பது நாள்களாக மண்ணுலகில் வெள்ளம் பாய்ந்து பெருகிற்று.


குறிப்புகள்

[1] 7:7 = மத் 24:38-39; லூக் 17:27.
[2] 7:11 = 2 பேது 3:6.

அதிகாரம் 8[தொகு]

வெள்ளப்பெருக்கின் முடிவு[தொகு]


1 கடவுள் நோவாவையும் அவருடன் பேழைக்குள் இருந்த
எல்லாக் காட்டு விலங்குகள், கால் நடைகள் அனைத்தையும் நினைவு கூர்ந்தார்.
ஆகவே மண்ணுலகின் மீது காற்று வீசச் செய்தார்;
வெள்ளம் தணியத் தொடங்கியது.
2 பேராழத்தின் ஊற்றுகளும், வானங்களின் மதகுகளும் மூடப்பட்டன;
வானத்திலிருந்து மழை பெய்வது நின்றது.
3 மண்ணுலகில் வெள்ளம் வற்றிக் குறைந்துகொண்டே வந்து,
நூற்றைம்பதாம் நாள் முடிவில் வெள்ளம் வடிந்தது.
4 ஏழாம் மாதத்தில் பதினேழாம் நாளன்று
அரராத்து மலைத்தொடர்மேல் பேழை தங்கியது.
5 பத்தாம் மாதம் வரை வெள்ளம் குறைந்து கொண்டே வந்தது.
பத்தாம் மாதத்தின் முதல் நாளில் மலை உச்சிகள் தெரிந்தன.


6 நாற்பது நாள்கள் முடிந்தபின்
பேழையில் தாம் அமைத்திருந்த சாளரத்தை நோவா திறந்து,
7 காகம் ஒன்றை வெளியே அனுப்பினார்.
அது மண்ணுலகில் வெள்ளம் வற்றும் வரை போவதும் வருவதுமாக இருந்தது.
8 பின்னர், நிலப்பரப்பிலிருந்து வெள்ளம் வடிந்துவிட்டதா என்று பார்க்கப்
புறா ஒன்றைத் தம்மிடமிருந்து வெளியே அனுப்பினார்.
9 ஆனால் அதற்கு கால் வைத்து தங்குவதற்கு இடம் தென்படாததால்,
அது அவரிடமே பேழைக்குத் திரும்பி வந்தது.
ஏனெனில் நிலப்பரப்பு முழுவதிலும் இன்னும் வெள்ளம் நின்றது.
ஆகவே, அவர் தம் கையை நீட்டி அதைப் பிடித்துத்
தம்மிடம் பேழைக்குள் சேர்த்துக் கொண்டார்.
10 அவர் இன்னும் ஏழு நாள்கள் காத்திருந்து
மீண்டும் புறாவைப் பேழையிலிருந்து வெளியே அனுப்பினார்.
11 மாலையில் அது அவரிடம் திரும்பி வந்தபொழுது,
அதன் அலகில் அது கொத்திக்கொண்டு வந்த ஒலிவ இலை இருந்தது.
அப்பொழுது நோவா மண்ணுலகில் வெள்ளம் வற்றிவிட்டது என்று தெரிந்துகொண்டார்.
12 இன்னும் ஏழு நாள்கள் காத்திருந்தபின்,
புறாவை வெளியே அனுப்பினார்.
அது அவரிடம் மறுபடி திரும்பி வரவில்லை.


13 அவருக்கு அறுநூற்றொன்று வயதான ஆண்டின்
முதல் மாதத்தின் முதல் நாளில்
மண்ணுலகப் பரப்பில் இருந்த வெள்ளம் வற்றியது.
அப்பொழுது நோவா பேழையின் மேற்கூரையைத் திறந்து பார்த்தார்.
இதோ! நிலமெல்லாம் உலர்ந்திருந்தது.
14 இரண்டாம் மாதத்தின் இருபத்தேழாம் நாளில் மண்ணுலகில் நீர் வற்றியிருந்தது.
15 அப்பொழுது கடவுள் நோவாவிடம் கூறியது:
16 "நீயும் உன்னுடன் உன் மனைவியும்
உன் புதல்வரும் உன் புதல்வரின் மனைவியரும் பேழையிலிருந்து வெளியே வாருங்கள்.
17 உன்னுடன் உயிரோடு இருக்கும் பறவைகள், விலங்குகள்,
நிலத்தில் ஊர்வன ஆகிய உயிரினங்கள் எல்லாவற்றையும்
உன்னுடன் வெளியே கொண்டு வா.
மண்ணுலகில் அவை பன்மடங்காகட்டும்.
பூவுலகில் அவை பலுகிப் பெருகிப் பலன் தரட்டும்."
18 ஆகவே நோவாவும் அவர் புதல்வரும் அவர் மனைவியும்
அவர் புதல்வரின் மனைவியரும் அவருடன் வெளியே வந்தனர்.
19 விலங்குகள், ஊர்வன, பறவைகள்,
மண்ணுலகில் நடமாடும் அனைத்தும்
வகை வகையாகப் பேழைகளிலிருந்து வெளியே வந்தன.

நோவா பலி செலுத்தல்[தொகு]


20 அப்பொழுது நோவா ஆண்டவருக்கு ஒரு பலிபீடம் கட்டி
அதன்மேல் எல்லா வகைத் தக்க விலங்குகள்,
தக்க பறவைகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவற்றை எரி பலியாகச் செலுத்தினார்.
21 ஆண்டவர் நறுமணத்தை நுகர்ந்து, தமக்குள் சொல்லிக் கொண்டது:
"மனிதரை முன்னிட்டு நிலத்தை இனி நான் சபிக்கவே மாட்டேன்.
ஏனெனில் மனிதரின் இதயச் சிந்தனை
இளமையிலிருந்தே தீமையை உருவாக்குகின்றது.
இப்பொழுது நான் செய்ததுபோல இனி எந்த உயிரையும் அழிக்கவே மாட்டேன்.


22 மண்ணுலகு இருக்கும் நாளளவும் விதைக்கும் காலமும் அறுவடைக் காலமும்
குளிரும் வெப்பமும், கோடைக்காலமும் குளிர்க்காலமும்
பகலும் இரவும் என்றும் ஓய்வதில்லை."


அதிகாரம் 9[தொகு]

நோவாவுடன் கடவுளின் உடன்படிக்கை[தொகு]


1 கடவுள் நோவாவிற்கும் அவர் புதல்வருக்கும் ஆசி வழங்கிக் கூறியது:
"பலுகிப் பெருகி மண்ணுலகை நிரப்புங்கள். [1]
2 மண்ணுலகின் விலங்குகள், வானத்துப் பறவைகள்,
நிலத்தில் ஊர்வன, கடலின் மீன்கள் அனைத்தும்
உங்களுக்கு அஞ்சி நடுங்கட்டும்!
அவை உங்கள் கைகளில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன.
3 நடமாடி உயிர்வாழும் அனைத்தும் உங்களுக்கு உணவாகட்டும்.
உங்களுக்குப் பசுமையான செடிகளை உணவாகத் தந்தது போல
இவை எல்லாவற்றையும் தருகிறேன்.
4 இறைச்சியை அதன் உயிராகிய இரத்தத்தோடு உண்ணாதீர்கள். [2]
5 உங்கள் உயிராகிய இரத்தத்திற்கு நான் ஈடு கேட்பேன்.
உயிரினம் ஒவ்வொன்றிடமும் மனிதர் ஒவ்வொருவரிடமும் நான் ஈடு கேட்பேன்.
மனிதரின் உயிருக்காக அவரவர் சகோதரரிடம் உயிரை நான் ஈடாகக் கேட்பேன்.


6 ஒரு மனிதரின் இரத்தத்தை எவர் சிந்துகிறாரோ
அவரது இரத்தம் வேறொரு மனிதரால் சிந்தப்படும்.
ஏனெனில், கடவுள் மனிதரைத் தம் உருவில் உண்டாக்கினார். [3]
7 நீங்கள் பலுகிப் பெருகிப் பன்மடங்காகி மண்ணுலகை நிரப்புங்கள்." [4]


8 கடவுள் நோவாவிடமும் அவருடனிருந்த அவர் புதல்வரிடமும் கூறியது:
9 "இதோ! நான் உங்களோடும் உங்களுக்குப் பின்வரும் உங்கள் வழிமரபினரோடும்
10 பேழையிலிருந்து வெளிவந்து உங்களோடிருக்கும்
உயிரினங்கள், பறவைகள்,கால்நடைகள்,
நிலத்தில் உங்களுடன் உயிர்வாழும் விலங்கினங்கள் எல்லாவற்றோடும்,
மண்ணுலகில் உள்ள எல்லா உயிர்களோடும் என் உடன்படிக்கையை நிலைநாட்டுகிறேன்.
11 உங்களோடு என் உடன்படிக்கையை நிறுவுகிறேன்;
சதையுள்ள எந்த உயிரும் வெள்ளப் பெருக்கால் மீண்டும் அழிக்கப்படாது.
மண்ணுலகை அழிக்க இனி வெள்ளப் பெருக்கு வரவே வராது."
12 அப்பொழுது கடவுள்,
"எனக்கும் உங்களுக்கும் உங்களுடன் இருக்கும் உயிருள்ள எல்லாவற்றிற்குமிடையே
தலைமுறைதோறும் என்றென்றும் இருக்கும்படி,
நான் ஏற்படுத்திய உடன்படிக்கையின் அடையாளமாக,
13 என் வில்லை மேகத்தின்மேல் வைக்கிறேன்.
எனக்கும் மண்ணுலகுக்கும் இடையே
உடன்படிக்கையின் அடையாளமாக இது இருக்கட்டும்.
14 மண்ணுலகின் மேல் நான் மேகத்தை வருவிக்க,
அதன்மேல் வில் தோன்றும்பொழுது,
15 எனக்கும் உங்களுக்கும் சதையுள்ள உயிரினங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் இடையே உள்ள
என் உடன்படிக்கையை நான் நினைவுகூர்வேன்.
உயிர்கள் எல்லாவற்றையும் அழிப்பதற்குத்
தண்ணீர் இனி ஒருபோதும் பெருவெள்ளமாக மாறாது.
16 வில் மேகத்தின்மேல் தோன்றும்பொழுது அதை நான் கண்டு,
கடவுளாகிய எனக்கும் மண்ணுலகில் இருக்கும்
சதையுள்ள உயிரினங்கள் அனைத்திற்கும் இடையே
என்றென்றுமுள்ள உடன்படிக்கையை நினைவுகூர்வேன்" என்றார்.
17 கடவுள் நோவாவிடம்,
"எனக்கும் மண்ணுலகில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் இடையே
நான் ஏற்படுத்திய உடன்படிக்கையின் அடையாளம் இதுவே" என்றார்.

நோவாவும் அவர் புதல்வரும்[தொகு]


18 சேம், காம், எப்பேத்து, ஆகியோர்
பேழையிலிருந்து வெளிவந்த நோவாவின் புதல்வர்.
காம் கானானின் தந்தை.
19 இவர்கள் மூவரும் நோவாவின் புதல்வர்.
இவர்களிலிருந்துதான் மண்ணுலகு முழுவதும் மனித இனம் பரவியது.


20 நோவா நிலத்தில் பயிரிடுபவராகித் திராட்சைத் தோட்டம் அமைத்தார்.
21 அவர் திராட்சை இரசத்தைக் குடித்துப் போதைக்குள்ளாகித்
தம் கூடாரத்தில் ஆடை விலகிக் கிடந்தார்.
22 கானானின் தந்தையாகிய காம்
தன் தந்தை திறந்த மேனியாராய்க் கிடப்பதைக் கண்டு,
வெளியே இருந்த தன் இரு சகோதரரிடம் அதைத் தெரிவித்தான்.
23 அப்பொழுது சேமும், எப்பேத்தும்
ஒரு துணியை எடுத்துத் தங்கள் இருவரின் தோள்மேல் போட்டுக்கொண்டு
பின்னோக்கி நடந்து தங்கள் தந்தையின் திறந்த மேனியை மூடினர்.
அவர்கள் முகம் எதிர்ப்பக்கம் நோக்கி இருந்ததால்
தங்கள் தந்தையின் திறந்த மேனியை அவர்கள் பார்க்கவில்லை.
24 நோவாவிற்குப் போதை தெளிந்ததும்,
தம் இளைய மகன் தமக்குச் செய்ததை அறிந்தார்.
25 அப்பொழுது அவர்,
"கானான் சபிக்கப்பட்டவன்;
தன் சகோதரருக்கு அவன் அடிமையிலும் அடிமையாக இருப்பான்.
26 சேமின் கடவுளாகிய ஆண்டவர் போற்றி!
அவனுக்குக் கானான் அடிமையாக இருப்பான்.
27 கடவுள் எப்பேத்து குடும்பத்தைப் பெருகச் செய்யட்டும்.
அவன் சேமின் கூடாரத்தில் வாழட்டும்.
அவனுக்கும் கானான் அடிமையாக இருக்கட்டும்" என்றார்.
28 வெள்ளப்பெருக்குக்குப் பின்னர்
நோவா முந்நூற்றைம்பது ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார்.
29 இவ்வாறு, நோவா தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது ஆண்டுகள் வாழ்ந்தபின் இறந்தார்.


குறிப்புகள்

[1] 9:1 = தொநூ 1:28.
[2] 9:4 = தொநூ 7:26-27; 7:10-14; லேவி 19:26; இச 12:16,23; 15:23.
[3] 9:6 = தொநூ 1:26; விப 20:13.
[4] 9:7 = தொநூ 1:28.


(தொடர்ச்சி): தொடக்க நூல்:அதிகாரங்கள் 10 முதல் 12 வரை