திருவிவிலியம்

விக்கிமூலம் இலிருந்து
Jump to navigation Jump to search

இப்புத்தகத்தை Mobi(kindle) வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை EPUB வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை RTF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை PDF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக. - இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக

கி.பி.1723இல் தரங்கம்பாடியில் அச்சான தமிழ் விவிலியப் பகுதி நூலின் படிமம்.
திருவிவிலியக் கையெழுத்துச் சுவடி. பெயர்: சீனாய் பழஞ்சுவடி. ஆண்டு: கி.பி. 330-360. மத்தேயு 9:23ஆ-10:17 பாடம் காட்டப்பட்டுள்ளது.மொழி: கிரேக்கம். பெரிய எழுத்து.
திருவிவிலியக் கையெழுத்துச் சுவடி - பெயர்: வத்திக்கான் பழஞ்சுவடி. ஆண்டு: கி.பி 949. லூக்கா 17:34-18:8 பாடம் காட்டப்பட்டுள்ளது.மொழி: கிரேக்கம். பெரிய எழுத்து.

திருவிவிலிய‌த்தின் பொருள‌ட‌க்க‌ம்[தொகு]

பழைய ஏற்பாட்டு நூல்கள் (The Old Testament Books)[தொகு]

  1. தொடக்க நூல் - ePubஆக பதிவிறக்குக - A4 pdfஆக பதிவிறக்குக - A5/(kindle) pdfஆக பதிவிறக்குக -mobi(kindle) ஆக பதிவிறக்குக - rtfஆக பதிவிறக்குக - மற்ற வடிவங்களுக்கு


விடுதலைப் பயணம்[தொகு]

லேவியர்[தொகு]

எண்ணிக்கை[தொகு]

இணைச் சட்டம்[தொகு]

யோசுவா[தொகு]

நீதித் தலைவர்கள்[தொகு]

ரூத்து[தொகு]

சாமுவேல் - முதல் நூல்[தொகு]

சாமுவேல் - இரண்டாம் நூல்[தொகு]

அரசர்கள் - முதல் நூல்[தொகு]

அரசர்கள் - இரண்டாம் நூல்[தொகு]

குறிப்பேடு - முதல் நூல்[தொகு]

குறிப்பேடு - இரண்டாம் நூல்[தொகு]

எஸ்ரா[தொகு]

நெகேமியா[தொகு]

  • [[
எஸ்தர்[தொகு]

யோபு[தொகு]

திருப்பாடல்கள்[தொகு]

நீதிமொழிகள்[தொகு]

சபை உரையாளர்[தொகு]

இனிமைமிகு பாடல்[தொகு]

எசாயா[தொகு]

எரேமியா[தொகு]

புலம்பல்[தொகு]

எசேக்கியேல்[தொகு]

தானியேல்[தொகு]

ஓசேயா[தொகு]

யோவேல்[தொகு]

ஆமோஸ்[தொகு]

ஒபதியா[தொகு]

யோனா[தொகு]

மீக்கா[தொகு]

நாகூம்[தொகு]

அபக்கூக்கு[தொகு]

செப்பனியா[தொகு]

ஆகாய்[தொகு]

செக்கரியா[தொகு]

மலாக்கி[தொகு]

இணைத் திருமுறை நூல்கள் (The Deutero-Canonical Books)[தொகு]

இணைத் திருமுறை நூல்கள் - முன்னுரை

தோபித்து[தொகு]

யூதித்து[தொகு]

எஸ்தர் (கிரேக்கம்)[தொகு]

சாலமோனின் ஞானம்[தொகு]

சீராக்கின் ஞானம்[தொகு]


(தொடர்ச்சி): பொது முன்னுரை

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=திருவிவிலியம்&oldid=1526101" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது