நன்னூல் மூலம்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

பவணந்தி முனிவர் இயற்றிய நன்னூல்[தொகு]

நன்னூல்பாயிரவியல்[தொகு]

நூல்[தொகு]

முதலாவது

நன்னூல் எழுத்ததிகாரம்[தொகு]

1. எழுத்தியல்

2. பதவியல்

3. உயிரீ்ற்றுப் புணரியல்

4. மெய்யீற்றுப் புணரியல்

5. உருபு புணரியல்


இரண்டாவது

நன்னூல் சொல்லதிகாரம்[தொகு]

1. பெயரியல்

2. வினையியல்

3. பொதுவியல்

4. இடையியல்

5. உரியியல்


பார்க்க:
நன்னூல் மூலம்
நன்னூல் பாயிரவியல்
நன்னூல் எழுத்ததிகாரம் 1. எழுத்தியல்
நன்னூல் எழுத்ததிகாரம் 2. பதவியல்
நன்னூல் எழுத்ததிகாரம் 3. உயிரீற்றுப்புணரியல்
நன்னூல் எழுத்ததிகாரம் 4. மெய்யீற்றுப்புணரியல்
நன்னூல் எழுத்ததிகாரம் 5. உருபுபுணரியல்
[[]]
"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=நன்னூல்_மூலம்&oldid=16479" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது