பக்கம்:அன்பு மாலை.pdf/16

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


1 0 . அன்பு மாலை

மெளனமும் நேர் விரோதமாகத் தோன்றும். ஆளுல் நிறைந்த பேச்சிளுலே மெளனம் வந்து சித்திக்கும். எப்படி மிகமிக அதிகமாக உழைத்தவன் உடம் பெல்லாம் வலியடைந்து எந்த உழைப்பும் செயலும் இல்லாமல் படுத்துறங்க முடிகிறதோ, அதுபோல, அதிகமாக இறைவனுடைய பேச்சைப் பேசுகிறவன் கடைசியிலே மெளன சாம்ராஜ்யத்திலே உலவுவான். அதளுல்தான் இந்த நாட்டிலே சாது சங்கத்திலே சேர வேண்டும், ஆண்டவனுடைய புகழைப் பேச வேண்டும், ஆண்டவனுடைய கீர்த்தனத்தைக் கேட்க வேண்டும் என்று பெரியவர்கள் சொல்லியிருக்கிருச் கள். தனியாகப் போய்ப் பிராணயாமம் பண்ணி யோகம் செய்வது என்பது எல்லோருக்கும் உரிய தன்று. நம்முடைய கரசரளுதிகளை மடைமாற்றி இறைவனுடைய சம்பந்தமாக வைக்க வேண்டுமானல் அதற்குச் சாது சங்கம் முக்கியம். -

சாதுக்களோடு கூடும் பொழுது அவர்கள் போகின்ற நெறியே நமக்குப் பிரயோஜனமாக இருக்கும். ஆகையில்ை, விலங்கினங்களைப் போல் இந்த உலகத் தில் திரியாமல் அறிவுடைய மனிதனுக, சாது சங் கத்திலே சேர்ந்து, அவர்களுடைய பழக்க வ்ழக்கங் களை மேற்கொண்டால் இந்த அவயவங்க ளெல்லாம் தீய நெறியிலே செல்லாமல் நல்ல நெறியிலே செல் ஆம்.

கொண்டி மாடானது ஒரு வட்டமான முறையிலே ஒடிப் பிறகு முளையோடு ஒன்றுபடுவது போல, நம்மு டைய உள்ளமானது ஒர் ஒழுங்கு முறையிலே தியா னம் செய்து, பிறகு நிச்சலனமான நிலையை அடை யும். இதற்குக் குருநாதரும் சாது சங்கமும் வழி காட்டுவார்கள். (8-1-79)

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பக்கம்:அன்பு_மாலை.pdf/16&oldid=535537" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது