பக்கம்:இந்திய நாட்டுத் தேகப் பயிற்சிகள்.pdf/64

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


62 டாக்டர். எஸ். நவராஜ் செல்லையா

3. சாகசச் செயல்கள் (Stunts)

solòIBT5 B&OL (Novelty walk) &ldfleweoč (5:5560 (Balance Bend) தலைவைத்து சுற்றல் (Crane Twist) முன்பொருள் எடுத்தல் (Aero Dive) ஒரு காலில் உட்காருதல் (Knee Dip) sos, 5sol— BL-556o (Walrus walk) &loßlebeos’, Libânio Ltd (Balance Touch) 6T6florë,551&@5 (Lead Feet) 60&ssified Glomfälts (Strong Arm Hang) £Gu stopsbälq9 (Free Standing) Gämsälä (5655; Bool (Chicken Walk) 12. 6TQplb (5slugăr (Rising Sun)

13. 6TG) Limit5560mib (Back Breaker)

14. &Qpong, 2-stog, (Donkey Drive)

15. (55.60055m subtl Go (The Pony Stride) 16. &m 6915&lqu'îldo &mé (Cork Screw)

17. கால் நீட்டும் வித்தை (Russian Rabbit) 18. கால் வீசித் தொடு (Mule Kick)

.

o