பக்கம்:கடல் கடந்த நட்பு.pdf/17

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


$3 - - t. -- *. : -- عة كيو وي ، ويج مي - كم وية * - : . ;) t3 t; }్మ:! మీ ఫి; $3 $$ ද්දා s 效 கடத்துவதற்கு Eக்களுக்கு உதவி செய்யவேண்டும். சிறு

  • 。 اة تشي من கைத்தொழில்களால் கொஞ்சம் பணம் சம்பாதிக்கவும் வழி

செய்யவேண்டும்” என்று அவள் தாயார் விளக்கிக் கூதினுள். 'கிராமங்களில் செய்த கம்பளங்களையும் திரை கஃசயும் துணிகளே:பும் காம் வாங்குவது உனக்குத் தெரியு மல்லவா?’ என்று அவன் கேட்டாள். - - "ஆமாம்” என்ருள் ஜூடி சிலசமயங்களில் அப்படி வாங்காமலிருந்தால் நல்லதென்று அவள் கினைப்பதுண்டு. ஏனென்ருல் இங்கிலாந்திலும், சுவிட்லர்லாந்திலுமிருந்து வரும் அழகிய துணிகள் கடைகளிலே கிடைக்கின்றன; அவற்றைத் தன்னுடைய உடைகளுக்காக வாங்க அவள்

  • இந்தியாவில் வசிக்கும் காம் அனைவரும் இந்திய அரசாங்கம் செய்ய முயலும் காரியங்களுக்கு உதவி செய்ய

வேண்டுமென்று நான் கருதுகிறேன். ஏழை மக்களின் கிலேயைக் கொஞ்சம் உயர்த்த அவர்கள் ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தைக் தொடங்கி ஒர்கள். அடுத்த ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் மக்களின் கிலே இன்னும் கொஞ்சம் கன் ருக ٹی .م ۔ ج۔“ தும், இங்தியாவுக்குக் கிடைக்கும் வரும்படியில் சிறிது பாகக்தான் பணக்காரர்களுக்குப் போகும்; ஏழைகளுக்கு அதிகம் கிடைக்கும். இதைத்தான் கேருவைப்போன்ற உண் மையான தேசத் தலைவர்கள் விரும்புகிருர்கள். ஆளுல் எப்பொழுதும் சில பேர் சுயகலக்காரர்களாகவே இருந்து கோண்டி ருப்பார்கள்.” தாய் என்ன கினேக்கிருள் என்பது தனக்குத் தெரிந்த தாக ஜூடி கருதினுள். தாங்கள் சுகமாக இருக்கும் வரை யில் என்ன கடக்கின்றது என்பதைப் பற்றிக் கவலைப்படாத பெரிய மனிதர்களில் ஒன்றிரண்டு பேர்களுடன் அவள்