பக்கம்:கலீலியோவின் நம்மை மேம்படுத்தும் எண்ணங்கள்.pdf/68

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


భీశ్రీ கலீலியோவின்

சேய்வது என்று திணறிய கலீலியோ; அவர் பான ஆட்சிக்கு அடி:ணிந்து மறுப்பு அவர் மையை அவரே அறிக்கை விட்டு மறுத்தார்காலம்! ஆனால் எது தனது உள்ளத்திற்கு சரி என்று பட் டதோ அதற்கேற்ப உண்மையை மட்டும் அவரது உள்மனம் திறக்கவில்லை!

கூறிய •.

iந்து .இக்tேயின் சாரவிலே மேக்மையான குறு குறுப்பை அனுபவித்த கலீலியோவின் ந பர்ன் அறி. வார்கள் அத் அைப் கனம் பெற்ற ஆவரே உண்மையைப் போற்றிதற்காக நாடு கடத்தப்பட்டார்! சிறை பிடிக்கப்

ாவதயாக உயிர் நீதிதார் பாவம் ! -

வழியிலே சென்று ஆராய்ந்து கண்டறிந்தி

துே மகனை, அறியாமை முண்ட நாற்றப் புடு - ந்து தத்தளித்தோர் எதிர்த்தார்கள்! ஆனால்

இறுதியில் வேற்றி பெற்றது: உண்மையே!

19. நியூட்டன் கண்டு பிடித்தபுவியீர்ப்புப் புரட்சி

க்கு பிறகு பிறந்த ஆங்கிலப் பேருமகன் அ. கோப்பர் நீக்கசின் உலகக் கோளம்

அறிஞர்கள் ஆகியோரைக் ல்ே:ண்டி. சைட்டி என்ற சங்கத்தை இரண்டாம் சார்லஸ் > காலத்தில் அவரின் உதவியோடு அர்ஐசக் நியூடன் துவக்கினார்:

மிகப்பெரிய கணித வித்தகரான நியூடன் அந்தச் சங்கததைக் காத்தார், வளர்த்தார்! ஏன்? அவரது விஞ்ஞான ஆய்வுக்கு இந்தச் சங்கம் போதிய பாதுகாப்பாக வும் இருந்தது எனலாம்: