பக்கம்:காட்டு வழிதனிலே.pdf/52

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


| காட்டு வழிதனிலே அவைகள் டைத்தால் வளரு Sc0 S S ggAAS SJAHGGGSAC00DS S He AAAAS போகு தத்துவர்கள் கருதுகிரு.ர்கள், நவனுடைய வாழ்க்கையமைப்பு அவ து வயதிற்குள்ளேயே பாரம்பரியத் பான்ம்ை மலர்வதந்: மென்றும், மென்றும் மேலும் لرؤسسؤتة نتي

- & نبيه 经 - --- F་དུ་ א ( ന്നു. * * ‘. . .א தாலும், சூழ்நிலை அநுபவங்களாலும் பெரும்பாலும

திட்டமடைந்து விடுகின்றதென்றும் அவர்கள் கூறு கிரு.ர்கள். ஒருவனுடைய தலையெழுத்தை உரு أن يأتي تبني إليه స్ధః { - f தெரிகின்றது. இந்த வகையிலே ர்களின் பொறுப்பு மிகப் பெரியதென ஏற்படுகிறது. பாரம்பரியத் தன்மைகளே ஆ:ே x --- விருப்பப்படி முற்றிலும் செய்ய முடியாவிட்டா லும், தகுந்த சூத்திலேயை உண்டாக்கி அதன் மூலம் ந்த பண்புகளையும், திறமைகளையும் வளர்க்கலாம். பெற்ருேர்கள் தங்கள் நடத்தை யாலும், செயலாலும் குழந்தைகளுக்கு நல்ல எடுத்துக் காட்டாக இருக்கலாம். ஒருவன் தனக்கு நல்ல அறி விருந்தும் வாழ்க்கையிலே வெற்றி பெற முடியா திருப் ற்க என்ன காரணம் என்று ஆராயும்போது தன் தந்தை காமவசப்பட்டு இழிந்த செயல் புரிந்து வந்தா னென்றும், அதன் பயணுகப் பாரம்பரியமாகத் தன் மூளையில் ஏற்பட்டிருக்கும் கோளாருென்ருல் தன் னுடைய சிறிவு சிறப்பாகப் பயன்படாதிருக்கின்ற தென்றும் உணர்ந்ததாக ஐரோப்பிய நாடகமொன்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இது பெற்ருேக்களின் இருப்ப 盛* §