பக்கம்:கும்மந்தான் கான்சாகிபு.pdf/31

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

23

23 சத்தைக் கைவிட்டு விட்டான். உங்கள் உத்தரவு களே எல்லாம் உதறி எறிந்து விட்டான். கன்னேச் சுதந்திரப் புருஷனுகப் பிரகடனம் செய்து விட் டான். இந்த மனிதனின் மாமேதையையும் பேரா சையையும் கருதும்போதும் கன்னிடமுள்ள பெரும் பட்டாளத்தை ஒரு பெரும்போருக்கு இவன் தயார் செய்வதைப் பார்க்கும்போதும் உடனடியாக இவ அனுடைய ஆக்கிரமிப்புகளே ஒழிப்பது மிகவும் அவ சியமாகிறது. மேலும், இவன் நாளும் தரங்கம்பாடி, நாகப்பட்டினத்தில் உள்ள பிரஞ்சுக்காரர்களிட மிருந்தும், மைசூர் ஹைதர் அலியிடமிருந்தும் உதவி கள் பெற்ற வண்ணம் இருக்கிருன் இவனே இப் படியே விட்டால் நம்மால் அடக்க முடியாக அள வுக்குப் பெரும் படைப்பலம் பெற்றவகை ஆகி விடு வான். அதன் விளைவாக ஆர்க்காட்டு நவாபு மைக் குத் தரவேண்டிய கடன்களைத் தராமற் போவ தோடு கம்பெனி மேலும் பெருத்த செலவுக்கு இரை யாக நேரிடும்; கான்சாகிபை அழிக்கக் குறைந்தது 900 ஐரோப்பியர்களும் 5000 கம்பெனிச் சிப்பாய் களும், 2000 குதிரைப்படை வீரர்களும் ஏராளமான பாளையக்காரர் உதவியும் இன்ன பிறவும் தேவை." இவ்வாறு லாரென்ஸ் எழுதிய கடிதத்தாலும், கான்சாகிபைப் பற்றிய வேறு பல உண்மைகளே உணர்ந்தமையாலும் தீர ஆலோசித்துக் கும்பினி அரசாங்கம் கான்சாகியைக் கசக்கி எறிய முடிவு செய்தது. வெள்ளேத் தளபதிகளாகிய பிரஸ்டன், ஸ்ர்ரென்ஸ் முதலியவர்களைப் பெரும் படையுடன் se கான்சாகிபை அழிக்கப் புறப்படுமாறு கட்டளையிட்