பக்கம்:தமிழ்நூல் தொகுப்புக் கலைக் களஞ்சியம்.pdf/579

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


இருபதாம் நூற்றாண்டு 557 திருவாமாத்துார். 1971. பாடல்கள் இயல், இசை, நாடகம் என்னும் மூவகைத் தமிழிலும் அமைந்துள்ளன. பாடல்கட்கு இராக தாள வரிசைகளையும் சுவாமிகளே அமைத்துள்ளார். பாடல்கள் இசையரங்கில் பாடுதற்கு உரியன. R.6828 - கீர்த்தனங்கள் கடவுளர் பலர்மீது உள்ள கீர்த்தனத் தொகுப்பு இது. கண்ணனின் குறும்பு பற்றிக் கோபியர்கள் யசோதையிடம் முறையிடுவதாக உள்ள பாடல்கள் மிகுதி, சிவன் முதலியோர் மீதுள்ள பக்திப்பாடல்கள்-உலக நீதிகள் - தத்துவக் கருத்துகள் உள்ள கீர்த்தனங்களும் உள. மயக்க நிலை நீங்கி முத்தி பெறு வதை விளக்கும் பாடல்களும் உள்ளன. |R.4868.யோகி சாத்தையர் பேரில் கர்த்தனங்கள் - ஆசிரியர் பெயர் தெரிய வில்லை. யோகி இகபரப் பொருள் பெற்றவர் - யோக சித்து வல்லவர் - பேய் ஒட்டுவதிலும் திருட்டு முத்லியன கண்டு பிடிப்பதிலும் வல்லவர் - இவை பற்றிய பாடல்கள் கீர்த்தனங்கள் உள்ளன. R , 4871, யோகி சாத்தையர் பேரில் பாடல்கள் இந்தத் தொகுப்பில் யோகி பற்றிப் பல இடங்களில் பாடப்பட்ட கீர்த்தனங்கள் உள்ளன. மற்றும் இதில், வெள்ளைச்சாமி, பெரிய நாயகி, வீரபத்திர சுவாமி ஆகியோர் மீது பாடிய பாடல்களும், இறுதி 5 ஏடுகளில் மருந்துவகை பற்றிய பாடல்களும் உள்ளன. - சரித் திரக் கீர்த்தனைகள் ஆசிரியர்: காஞ்சி-குத்தனூர் சின்னசாமி சாத்திரி. விளக்கம் (வியாக்கியானம்) உண்டு. சென்னை மனோன்மணி விலாச் அச்சுக் கூடம் 1908. பல வைணவ அடியார்கள் மீது பாடியது. அடியார்கள் வருமாறு:- - உருக்மாங்கதர், அம்பரிஷர், ததிபாண்டர், குசேலமாமுனி, பூரீ பாஷ்யகாரர், பத்ராசல ராமதாசர் ஆகியோர் மீது பாடிய கீர்த்தனைகளின் தொகுப்பு, சுபத்ரா கல்யாணச் சரித்திரக் கீர்த்தனையும் இதில் இணைக்கப்பட் டுள்ளது.