பக்கம்:பட்டிப் பறவைகள்.pdf/19

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


�. .,.:.,...,�*...*..*...*..*..*...*...!�. ...). -o.�, ,&争�. ... :o) ...o.«...»�� &&&&&を&&&を&&を&る&&ゆ*************&&**&&&***&*****●&&&&ら&&******&* 叠•% 叠交 空S●● 象事·心 息令e9体心 o και «ζ» ககு உன்னிடம் அ த ஞ ல e y @ ご> சொல்லுகிரு டுத்துகிறேன் ந்து SC க்குச் குணப்ப கிறே கிறே 令母 தோகை கன கிறது. ன் ன், ●みを※

● * ணடிருக 》** o 姆》 *; o 帶

o so - o * னிதனு " கான் உன்னைக் לע ன்.

o «ξ ξ, ζ «ζ, & கடவுள் ம கொ கிறே

峰 $ அதலை துன்புறுதது அ ன் பு தண்டிக்

  • ళ ****

மயிலுக்கு அதன் சிட்டுக்குருவி வரு @ ー>

4 × *4 என்று |

    • や※●●●●

&

o & �. .«...o...o...o→�. ...o...*..*..*� **ト&ドドとド**トド******砂ををな****&&************&******* を&きゅ*る*************************&%&&&&&&るを&&&&&る&&&********&& -> ،

19