பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-3.pdf/317

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

பொது) திருப்புகழ் உரை 309 (நயனமும் தெரியாதே போனால்) கண்களும் தெரியாமல் குருடா னால், (விடிவதென்றடி யேனே தானே) விடிவது என்று அடியேன் தான்) - அடியவனாகிய நான் எப்போ து தான் விடிவது - துன்பம் நீங்கி இன்பம் பெறுவது நடன குஞ்சித குஞ்சித நடன - காலை வளைத்துத் துாக்கின நடனத்தை செய்பவனே (வீடேகூடாது) மோகூ!விட்டை அடையாமலே - அல்லது நடன குஞ்சித பதமாம் வீட்டை அடையாமலே அழிந்து போவேனோ! திரு நடனம் செய்கின்ற (தாளி) - திருவடிகளை உடையவள், (துரளி) திருநீற்றுத் தூளை அணிந்துள்ளவள் - உத்துள்ளனம் செய்துள்ளவள், மகரமீன் போன்ற குண்டலங்களை ந்துள்ளவள். (மாரி) துர்க்கை , (சூரி) மாகாளி, திரிபுரங்களில் (தழல் ஏவி) நெருப்பை ஏவினவள் (செலுத்தியவள்), (சார்வீ) புகலிடமாயுள்ளவள் (அபிராமி) அழகி (சிவன் @ ம் தரி) சிவன து பாகத்தில் தரித் இருப்பவள் (நில்) நீல நிறத்தவள், ேே,ே ji, 鑒飄 (பஞ்சவி) - ஐந்தாவது சக்தியாகிய் அதுக்கிரக சக்தி, ஆயி (தாய்), (மாயி) மகமாயி, (சிவை பெண்) 鷺 (வாலா) பாலாம்பிகை, (சீலா) பரிசுத்த தேவதை ஆகிய பார்வதி அருளிய குழந்தையே! (அரவம்) ஒலி_செய்கின்ற திண்கிணியை அணிந்துள்ள வீரனே திரனே கிரி புரந்து ஒளிர் - மலைகளைக் காத்து - மலைகளில் வீற்றிருந்தருளி ಜೆ.ಪಿ. நாதனே' (பாதா) சத்தினி LITT - ஞான பக்குவம் அடைந்தவர்க்கு அதுக்கிரக சக்தியாய்ப் చేశవ (அல்லது திருவடிச் செல்வத்தை உடையவனே) அழகும், இள ம் பொலியும் (குறமானார்) குறமான் - வள்ளியின் (தேன் ஆர்) - மை நிறைந்த் மண்வாளனே! ருமால், சிவன், பிரமா - எனப்படும் (மூவகையர்) மூவகைத் தேவர்கள், இந்திரன் என்னும் அரசன், பெரிய விண்ணுலகத்துத் தேவர்கள், கந்தருவானோர். கந்தருவர் ஆனோர் - கந்தருவர் எனப்படு வோர், (ஏனோர்) பிற எல்லா வகையர்க்கும் பெ (EGтг/ (வீடே கூடா து அழிவேனோ J 1137. இரண்டு குை ன் மீது (தாக்கி) ஓடி மீள்வனவும், கயல் மீன்கள்,ஆலகால விஷம் (ரதிப்தி) இரதியின் கணவன் மின்மதனு. டைய (கோல்) மலர்ப் பானங்கள் (தாமரை - நீலோற்பலம்). இவை செய்ய வல்ல (பூசல்) போர் - கலகம் - என்றுகூறும்படி நின்று

  • இரு குழை மீதோடி மீள்வன"- என்றும் பாடம். tt ரதிபதி போராடு வாளியும் எனவே நீள் இலகிய" - என்றும் பாடம்