விக்கிமூலம்:நாட்டுடைமை நூல்கள் மேம்பாட்டுத்திட்டம்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

விக்கிமூலம் நூல்கள்[தொகு]

பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள நூல்கள் பதிப்புரிமை விதிகளின்படி முழுமையான விதிகளைப் பின்பற்றி அமைந்துள்ளது. எனினும் அதனை சரிபார்த்தல் அவசியம். மேலும்,

 1. அட்டைப்படங்கள்
 2. பிற படங்கள்
 3. மூல நூல் சரிபார்ப்பு பணி
 4. விடுபட்ட பக்கங்களைச் சேர்த்தல்
 5. முதற்கட்ட பதிவேற்றத்தில் விடுபட்ட நூல்களை இணைக்க வேண்டும். எடுத்துக்காட்டு, ஆசிரியர் பேச்சு:கே. பி. நீலமணி/நூற்பட்டியல்

என மேம்படுத்தப்பட வேண்டிய பணிகள் உள்ளன.


அட்டைப்படங்கள்[தொகு]

பிற படங்கள்[தொகு]

மூல நூல் சரிபார்ப்பு பணி[தொகு]

 1. அட்டவணை:அயோத்திதாசர் சிந்தனைகள் 1, ஞான அலாய்சியஸ்.pdf அனைத்துப்பக்கங்களும் இணைக்கப்பட்டு, மூலநூல் சரிபார்க்கப்பட்டது. தீர்வு
 2. அட்டவணை:கால்டுவெல்லின் திருநெல்வேலி சரித்திரம்.pdf
 3. அட்டவணை:இலக்கியத் தலைவர் கலைஞர்.pdf
 4. அட்டவணை:இனிய கதை.pdf
 5. அட்டவணை:அற்புதத் திருவந்தாதி.pdf
 6. அட்டவணை:சீனத்தின் குரல்.pdf
 7. அட்டவணை:தமிழ்ப் பழமொழிகள் 3.pdf
 8. அட்டவணை:தமிழ்ப் பழமொழிகள் 4.pdf
 9. அட்டவணை:ஆதி அத்தி.pdf
 10. அட்டவணை:சிறுவர் சிறுமியருக்கு நீதிக் கதைகள்.pdf
 11. அட்டவணை:மலையருவி-நாடோடிப் பாடல்கள்.pdf

விடுபட்ட பக்கங்களைச் சேர்த்தல்[தொகு]

மேம்பாட்டுத்திட்டம்[தொகு]

விக்கியாக்கப் பணிகளை மேற்கொள்ள ஒரு வரவுத் (வரைவு) திட்டம் உருவாக்க வேண்டியது அவசியம் என கருதுகிறேன்.

நிறைவடைந்த திட்ட நூல்கள்[தொகு]

 1. அட்டவணை:அயோத்திதாசர் சிந்தனைகள் 1, ஞான அலாய்சியஸ்.pdf இந்நூலின் விடுபட்ட பக்கங்கள் தேடி எடுக்கப்பட்டு இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
  பிற நூற்தொகுப்பில் இருந்து வேறுபடுத்த 774 நூற்பக்கப் பெயர்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளன. தீர்வு
 2. அட்டவணை:கால்டுவெல்லின் திருநெல்வேலி சரித்திரம்.pdf இந்நூலில் விடுபட்ட பக்கங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. காண்க உரையாடல் பக்கம்.

திட்டப் பங்களிப்பாளர்கள்[தொகு]

 1. .--TVA ARUN (பேச்சு)
 2. .--தகவலுழவன் (பேச்சு).