விக்கிமூலம்:நாட்டுடைமை நூல்கள் மேம்பாட்டுத்திட்டம்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

விக்கிமூலம் நூல்கள்[தொகு]

பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள நூல்கள் பதிப்புரிமை விதிகளின்படி முழுமையான விதிகளைப் பின்பற்றி அமைந்துள்ளது. எனினும் அதனை சரிபார்த்தல் அவசியம். மேலும்,

 1. . அட்டைப்படங்கள்
 2. . பிற படங்கள்
 3. . மூல நூல் சரிபார்ப்பு பணி
 4. . விடுபட்ட பக்கங்களைச் சேர்த்தல்

என மேம்படுத்தப்பட வேண்டிய பணிகள் உள்ளன.


அட்டைப்படங்கள்[தொகு]

பிற படங்கள்[தொகு]

மூல நூல் சரிபார்ப்பு பணி[தொகு]

 1. அட்டவணை:க. அயோத்திதாஸப் பண்டிதர் சிந்தனைகள்-அரசியல்-சமூகம்.pdf சரிபார்க்கப்பட்டது.
 2. அட்டவணை:கால்டுவெல்-திருநெல்வேலி சரித்திரம்.pdf
 3. அட்டவணை:இலக்கியத் தலைவர் கலைஞர்.pdf
 4. அட்டவணை:இனிய கதை.pdf
 5. அட்டவணை:அற்புதத் திருவந்தாதி.pdf
 6. அட்டவணை:சீனத்தின் குரல்.pdf
 7. அட்டவணை:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-3.pdf
 8. அட்டவணை:தமிழ்ப் பழமொழிகள்-4.pdf
 9. அட்டவணை:ஆதி அத்தி.pdf
 10. அட்டவணை:சிறுவர் சிறுமியருக்கு நீதிக் கதைகள்.pdf
 11. அட்டவணை:மலையருவி-நாடோடிப் பாடல்கள்.pdf

விடுபட்ட பக்கங்களைச் சேர்த்தல்[தொகு]

மேம்பாட்டுத்திட்டம்[தொகு]

விக்கியாக்கப் பணிகளை மேற்கொள்ள ஒரு வரவுத் (வரைவு) திட்டம் உருவாக்க வேண்டியது அவசியம் என கருதுகிறேன்.

திட்ட நூல்கள்[தொகு]

முதல் நிலை

 1. . க. அயோத்திதாஸப் பண்டிதர் சிந்தனைகள்-அரசியல்-சமூகம்

அட்டவணை:க. அயோத்திதாஸப் பண்டிதர் சிந்தனைகள்-அரசியல்-சமூகம்.pdf இந்நூலின் விடுபட்ட பக்கங்கள் தேடி எடுக்கப்பட்டு இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை:கால்டுவெல்-திருநெல்வேலி சரித்திரம்.pdf இந்நூலில் விடுபட்ட பக்கங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. காண்க உரையாடல் பக்கம்.

திட்டப் பங்களிப்பாளர்கள்[தொகு]

 1. . Info-farmer
 2. . TVA ARUN