உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

விக்கிமூலம்:படப்பதிவு வழிகாட்டுதல்கள்

விக்கிமூலம் இலிருந்து

* c:category:விக்கிமூலம் c:category:விக்கிமீடியக் கருவிகள் என்ற பொதுவகப் பக்கத்தில் மேலும் வழிகாட்டுதல்கள் பல நண்பர்களால் பதிவேறியுள்ளன.

கைவழி[தொகு]

தானியக்கக் கருவி வழிமுறைகள்[தொகு]

உலாவி வழிமுறை[தொகு]

இலினக்சு வகை கணினி[தொகு]

வின்டோசு இயக்குதளம்[தொகு]

  • கருவியை நிறுவிக்கொள்ளுதல்
  • மேலடியில் பக்க எண் மட்டும் வந்தால் கீழ்கண்ட வழிகாட்டுல் பயனாகும்.

பைத்தான் வழி[தொகு]