ஆசிரியர்:பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார்/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்


 1. இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 1. ஆரியப்பார்ப்பனரின் அளவிறந்த கொட்டங்கள் (299 பக்கங்கள்)
 2. இலக்கியத் துறையில் தமிழ் வளர்ச்சிக்குரிய ஆக்கப் பணிகள் (43 பக்கங்கள்)
 3. உலகியல் நூறு (130 பக்கங்கள்)
 4. ஐயை (பாவியம்) (195 பக்கங்கள்)
 5. ஓ ஓ தமிழர்களே (91 பக்கங்கள்)
 6. கழுதை அழுத கதை (224 பக்கங்கள்)
 7. கொய்யாக்கனி (பாவியம்) (172 பக்கங்கள்)
 8. சாதி ஒழிப்பு (75 பக்கங்கள்)
 9. செயலும் செயல்திறனும் (258 பக்கங்கள்)
 10. தன்னுணர்வு (35 பக்கங்கள்)
 11. திருக்குறள் மெய்ப்பொருளுரை-1 (293 பக்கங்கள்)
 12. திருக்குறள் மெய்ப்பொருளுரை-2 (355 பக்கங்கள்)
 13. திருக்குறள் மெய்ப்பொருளுரை-3 (338 பக்கங்கள்)
 14. திருக்குறள் மெய்ப்பொருளுரை-4 (267 பக்கங்கள்)
 15. நூறாசிரியம் (458 பக்கங்கள்)
 16. பாச்சோறு (குழந்தைப்பாடல்கள்) (59 பக்கங்கள்)
 17. பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் பாடல்கள்-1 (145 பக்கங்கள்)
 18. பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் பாடல்கள்-2 (288 பக்கங்கள்)
 19. பாவியக்கொத்து (பாவியம்) (139 பக்கங்கள்)
 20. பாவேந்தர் பாரதிதாசன் (245 பக்கங்கள்)
 21. வேண்டும் விடுதலை (355 பக்கங்கள்)