ஆசிரியர்:பேராசிரியர் அ. ச. ஞானசம்பந்தன்/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
2007 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 21 ஆம் நாளில், இவரது படைப்புகளை, நாட்டுடைமை நூற்பட்டியலில் இணைத்தற்கான, தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்த ஆணை

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்

 1. பேராசிரியர் அ. ச. ஞாவின் பதில்கள்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக

 2. இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 1. அ.ச.ஞா.பதில்கள் (121 பக்கங்கள், )
 2. அகமும் புறமும் (383 பக்கங்கள், )
 3. அனைத்துலக மனிதனை நோக்கி (மொழிப்பெயர்ப்பு) (458 பக்கங்கள், )
 4. அரசியர் மூவர் (146 பக்கங்கள், )
 5. அருளாளர்கள் (260 பக்கங்கள், )
 6. இன்னமுதம் (99 பக்கங்கள், )
 7. இன்றும் இனியும் (288 பக்கங்கள், )
 8. இராமன் பன்முக நோக்கில் (486 பக்கங்கள், )
 9. இராவணன் மாட்சியும் வீழ்ச்சியும் (248 பக்கங்கள், )
 10. இலக்கியக் கலை (418 பக்கங்கள், )
 11. இளங்கோ அடிகள் சமயம் எது (161 பக்கங்கள், )
 12. கம்பன் எடுத்த முத்துக்கள் (348 பக்கங்கள், )
 13. கம்பன் கலை (236 பக்கங்கள், )
 14. கம்பன் நோக்கில் நாடும் மன்னனும் (165 பக்கங்கள், )
 15. கம்பன்-புதிய பார்வை (410 பக்கங்கள், )
 16. குறள் கண்ட வாழ்வு (170 பக்கங்கள், )
 17. சேக்கிழார் தந்த செல்வம் (444 பக்கங்கள், )
 18. தத்துவமும் பக்தியும் (195 பக்கங்கள், )
 19. தமிழ் நாடக வரலாறும் சங்கரதாச சுவாமிகளும் (114 பக்கங்கள், )
 20. தம்பியர் இருவர் (167 பக்கங்கள், )
 21. திரு. வி. க (241 பக்கங்கள், )
 22. திருவாசகம் சில சிந்தனைகள்-1 (358 பக்கங்கள், )
 23. திருவாசகம் சில சிந்தனைகள்-2 (410 பக்கங்கள், )
 24. திருவாசகம் சில சிந்தனைகள்-3 (437 பக்கங்கள், )
 25. திருவாசகம் சில சிந்தனைகள்-4 (494 பக்கங்கள், )
 26. திருவாசகம் சில சிந்தனைகள்-5 (467 பக்கங்கள், )
 27. தெள்ளாற்று நந்தி (274 பக்கங்கள், )
 28. தேசிய இலக்கியம்-பெரியபுராணம் (228 பக்கங்கள், )
 29. தொட்டனைத்தூறும் மணற்கேணி (138 பக்கங்கள், )
 30. தோரோ (மொழிப்பெயர்ப்பு) (137 பக்கங்கள், )
 31. நான் கண்ட பெரியவர்கள் (258 பக்கங்கள், )
 32. பதினெண் புராணங்கள் (750 பக்கங்கள், )
 33. பாரதியும் பாரதிதாசனும் (164 பக்கங்கள், )
 34. புதிய கோணம் (263 பக்கங்கள், )
 35. பெரிய புராணம் ஓர் ஆய்வு-1 (381 பக்கங்கள், )
 36. பெரிய புராணம் ஓர் ஆய்வு-2 (454 பக்கங்கள், )
 37. மகளிர் வளர்த்த தமிழ் (109 பக்கங்கள், )
 38. மணிவாசகர் (283 பக்கங்கள், )
 39. மந்திரங்கள் என்றால் என்ன (202 பக்கங்கள், )
 40. முற்றுறாச் சிந்தனைகள் (170 பக்கங்கள், )