உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

தமிழ் நாடக வரலாறும் சங்கரதாச சுவாமிகளும்

விக்கிமூலம் இலிருந்து

இப்புத்தகத்தை Mobi(kindle) வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை EPUB வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை RTF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை PDF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக. - இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
உலகளாவிய பொதுக் கள உரிமம் (CC0 1.0)
இது சட்ட ஏற்புடைய உரிமத்தின் சுருக்கம் மட்டுமே. முழு உரையை https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode என்ற முகவரியில் காணலாம்.


பதிப்புரிமை அற்றது

இந்த ஆக்கத்துடன் தொடர்புடையவர்கள், உலகளளாவிய பொதுப் பயன்பாட்டுக்கு என பதிப்புரிமைச் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு, தங்கள் அனைத்துப் பதிப்புரிமைகளையும் விடுவித்துள்ளனர்.

நீங்கள் இவ்வாக்கத்தைப் படியெடுக்கலாம்; மேம்படுத்தலாம்; பகிரலாம்; வேறு வடிவமாக மாற்றலாம்; வணிகப் பயன்களும் அடையலாம். இவற்றுக்கு நீங்கள் ஒப்புதல் ஏதும் கோரத் தேவையில்லை.

***
இது, உலகத் தமிழ் விக்கியூடகச் சமூகமும் ( https://ta.wikisource.org ), தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகமும் ( http://tamilvu.org ) இணைந்த கூட்டுமுயற்சியில், பதிவேற்றிய நூல்களில் ஒன்று. இக்கூட்டு முயற்சியைப் பற்றி, https://ta.wikisource.org/s/4kx என்ற முகவரியில் விரிவாகக் காணலாம்.
Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

This is a human readable summary of the legal code found at https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode


No Copyright

The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.

You can copy, modify, distribute and perform the work even for commercial purposes, all without asking permission.
***
This book is uploaded as part of the collaboration between Global Tamil Wikimedia Community

( https://ta.wikisource.org ) and Tamil Virtual Academy ( http://tamilvu.org ). More details about this collaboration can be found at https://ta.wikisource.org/s/4kx.


தமிழ் நாடக வரலாறும்
சங்கரதாச சுவாமிகளும்


பேராசிரியர் அ.ச. ஞானசம்பந்தன்


கங்கை புத்தக நிலையம்

13, தீனதயாளு தெரு,

தியாகராய நகர், சென்னை - 600 017.

முதற் பதிப்பு : நவம்பர், 2002

விலை : ரூ. 25-00

☼ TITLE : TAMIZH NADAKA VARALAARUM SANKARADASA SWAMIKALUM
☼ AUTHOR : A.S. GNANASAMBANDAN
☼ LANGUAGE : TAMIL
☼ EDITION : FIRST EDITION, NOVEMBER 2002
☼ PAGES : xvi + 96 = 112
PUBLISHED BY : GANGAI PUTHAKA NILAYAM
13, Deenadayalu Street,
Thyagaraya Nagar,
CHENNAI-600 017.
☼ PRICE : Rs. 25-00

காணிக்கை

தந்தை மகற்கு ஆற்றும் நன்றி அவையத்து
முந்தி யிருப்பச் செயல்

என்னும் குறளுக்கு ஏற்ப
எங்கள் தந்தையாருக்குச்
சிறுவயது முதலே தமிழ்ப்பாலை ஊட்டி,
இலக்கியப் பிதாமகராகப் பரிமளிக்கும்படி
ஊக்கமளித்து வளர்த்த
எங்கள் தாத்தா

பெருஞ்சொல் விளக்கனார்

அ.மு. சரவணமுதலியார் அவர்கட்கு

இக்கட்டுரைத் தொகுப்பினைக்

காணிக்கை யாக்குகிறோம்.

பொருளடக்கம்


பக்கம்
முகவுரை.................................
v
தொகுப்புரை................................
vii
அணிந்துரை................................
xiii
தமிழ் நாடக வரலாறு................................
1
நாடகாசிரியர் சங்கரதாச சுவாமிகள்....
49