படிமம்:தமிழ் நாடக வரலாறும் சங்கரதாச சுவாமிகளும்.pdf

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
அட்டவணை பக்கத்திற்கு இணை
பக்கம் இற்கு செல்க


மூலக்கோப்பு(729 × 1,049 pixels, file size: 6.77 MB, MIME type: application/pdf, 114 பக்கங்கள்)

Wikimedia Commons-ல் இருக்கும் இக்கோப்பை மற்ற திட்டங்களிலும் பயன்படுத்தப்படலாம். இதனைப் கோப்பின் விவரப்பக்கம் பற்றிய விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சுருக்கம்

s:ta:Index:தமிழ் நாடக வரலாறும் சங்கரதாச சுவாமிகளும்.pdf
ஆசிரியர்
பேராசிரியர் அ. ச. ஞானசம்பந்தன்
இந்த புத்தகத்தை தொடங்கு
தலைப்பு
தமிழ் நாடக வரலாறும் சங்கரதாச சுவாமிகளும்
விளக்கம்
தமிழ்: 2015 ஆம் ஆண்டு தமிழ் விக்கிமீடியா-த. இ. க. க. கூட்டுமுயற்சி ஏற்படுத்தப்பட்டது. முதற்கட்டமாக, அதன் வழியே, நாட்டுடைமை நூல்களின் தரவு பெறப்பட்டது. அத்தரவில் 91 ஆசிரியர்களின், 2217 நூல்கள் இருந்தன. அவற்றில் ஒரு நூல், இம்மின்னூலாகும். படவடிவமான இது, விக்கிமூலத்திட்டத்தில் எழுத்தாவணமாகவும், பிற மின்வடிவமாகவும் மாற்றப்பட்டு வருகின்றன. அதன் விவரத்தை, விக்கிமூலத்தில் காணலாம்.
மொழி
தமிழ்: தமிழ்
மூலம்
institution QS:P195,Q7681398
அனுமதி
(இக்கோப்பை மீண்டும் பயன்படுத்துதல்)
Letter from Tamil Virtual Academy declaring books nationalized by Tamil Nadu government and released under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication license

அனுமதி

Creative Commons CC-Zero This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.

கோப்பின் வரலாறு

குறித்த நேரத்தில் இருந்த படிமத்தைப் பார்க்க அந்நேரத்தின் மீது சொடுக்கவும்.

நாள்/நேரம்நகம் அளவு சிறுபடம்அளவுகள்பயனர்கருத்து
தற்போதைய16:36, 10 மார்ச் 201916:36, 10 மார்ச் 2019 -ல் இருந்த பதிப்பின் சிறு தோற்றம்729 × 1,049, 114 பக்கங்கள் (6.77 MB)Balajijagadeshpage number 30 was shifted to page number 28 due to wrong order of pages. now it is rectified.
12:55, 25 பெப்ரவரி 201612:55, 25 பெப்ரவரி 2016 -ல் இருந்த பதிப்பின் சிறு தோற்றம்729 × 1,049, 114 பக்கங்கள் (6.86 MB)Info-farmerதமிழ்_நாடக_வரலாறும்_சங்கரதாச_சுவாமிகளும்.pdf
100  க்கும் மேற்பட்ட பக்கத்தின்  இணைப்பு  இந்த கோப்பிற்கு உள்ளது.

கீழ்கண்ட பட்டியல் காட்டுவது, முதல் 100 பக்க இணைப்புகளை பக்கம், இந்த கோப்பிற்கு மட்டும். ஒரு முழு பட்டியல் உள்ளது.

மேல் நிலைத் தரவு