ஆசிரியர்:வல்லிக்கண்ணன்/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
2008 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 22 ஆம் நாளில், இவரது படைப்புகளை, நாட்டுடைமை நூற்பட்டியலில் இணைத்தற்கான, தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்த ஆணை

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்

 1. நல்ல மனைவியை அடைவது எப்படி.pdf
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 2. அத்தை மகள்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 3. அவள் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 4. ஆண் சிங்கம்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 5. இருட்டு ராஜா
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 6. ஊர்வலம் போன பெரியமனுஷி
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 7. ஓடிப்போனவள் கதை
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 8. தமிழ் வளர்த்த ஞானியாரடிகள்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 9. நல்ல மனைவியை அடைவது எப்படி
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 10. விஜயலஷ்மி பண்டிட்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக

 11. இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக

 12. இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக

 13. இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 1. அடியுங்கள் சாவுமணி (43 பக்கங்கள், )
 2. அத்தை மகள் (35 பக்கங்கள், )
 3. அன்னக்கிளி (வல்லிக்கண்ணன்) (123 பக்கங்கள், )
 4. அமர வேதனை (65 பக்கங்கள், )
 5. அருமையான துணை (134 பக்கங்கள், )
 6. அறிவின் கேள்வி (27 பக்கங்கள், )
 7. அவள் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா (26 பக்கங்கள், )
 8. ஆண் சிங்கம் (139 பக்கங்கள், )
 9. ஆர்மேனியன் சிறுகதைகள் (மொழிபெயர்ப்பு) (237 பக்கங்கள், )
 10. ஆற்றல் மிகுந்த அருங்கவிஞர் (195 பக்கங்கள், )
 11. இருட்டு ராஜா (155 பக்கங்கள், )
 12. இருளடைந்த பங்களா (35 பக்கங்கள், )
 13. ஈட்டி முனை (43 பக்கங்கள், )
 14. ஊர்வலம் போன பெரியமனுஷி (35 பக்கங்கள், )
 15. எப்படி உருப்படும் (27 பக்கங்கள், )
 16. எழுத்தாளர்கள் பத்திரிகைகள்-அன்றும் இன்றும் (89 பக்கங்கள், )
 17. எழுத்து உலகின் நட்சத்திரம் (133 பக்கங்கள், )
 18. எழுத்து, சி. சு. செல்லப்பா (332 பக்கங்கள், )
 19. ஒய்யாரி (53 பக்கங்கள், )
 20. ஒரு வீட்டின் கதை (139 பக்கங்கள், )
 21. ஓடிப்போனவள் கதை (27 பக்கங்கள், )
 22. கடலில் நடந்தது (மொழிபெயர்ப்பு) (50 பக்கங்கள், )
 23. கல்யாணத்துக்குப்பிறகு காதல் புரியலாமா (19 பக்கங்கள், )
 24. கல்யாணம் இன்பம் கொடுப்பதா-இன்பத்தைக் கெடுப்பதா (19 பக்கங்கள், )
 25. கல்யாணி முதலிய கதைகள் (89 பக்கங்கள், )
 26. கார்க்கி கட்டுரைகள் (130 பக்கங்கள், )
 27. காலத்தின் குரல் (58 பக்கங்கள், )
 28. குஞ்சாலாடு (79 பக்கங்கள், )
 29. குமாரி செல்வா (47 பக்கங்கள், )
 30. கேட்பாரில்லை (17 பக்கங்கள், )
 31. கொடு கல்தா (49 பக்கங்கள், )
 32. கோயில்களை மூடுங்கள் (63 பக்கங்கள், )
 33. சகுந்தலா (173 பக்கங்கள், )
 34. சரஸ்வதி காலம் (194 பக்கங்கள், )
 35. சினிமாவில் கடவுள்கள் (34 பக்கங்கள், )
 36. சின்னஞ் சிறு பெண் (மொழிபெயர்ப்பு) (179 பக்கங்கள், )
 37. சிறந்த பதின்மூன்று சிறுகதைகள் (மொழிபெயர்ப்பு) (138 பக்கங்கள், )
 38. சுதந்திரப் பறவைகள் (165 பக்கங்கள், )
 39. செவ்வானம் (163 பக்கங்கள், )
 40. டால்ஸ்டாய் கதைகள் (159 பக்கங்கள், )
 41. தமிழில் சிறு பத்திரிகைகள் (353 பக்கங்கள், )
 42. தமிழ் வளர்த்த ஞானியாரடிகள் (211 பக்கங்கள், )
 43. தாத்தாவும் பேரனும் (மொழிபெயர்ப்பு) (307 பக்கங்கள், )
 44. தீபம் யுகம் (114 பக்கங்கள், )
 45. துணிந்தவன் (123 பக்கங்கள், )
 46. தோழி நல்ல தோழிதான் (193 பக்கங்கள், )
 47. நம் நேரு (99 பக்கங்கள், )
 48. நல்ல மனைவியை அடைவது எப்படி (18 பக்கங்கள், )
 49. நாசகாரக் கும்பல், வல்லிக்கண்ணன் (42 பக்கங்கள், )
 50. நாட்டியக்காரி (107 பக்கங்கள், )
 51. நினைவுச்சரம் (241 பக்கங்கள், )
 52. நிலைபெற்ற நினைவுகள்-1 (238 பக்கங்கள், )
 53. நிலைபெற்ற நினைவுகள்-2 (158 பக்கங்கள், )
 54. நெருப்பு மனிதன் நெல்சன் மண்டேலா (மொழிபெயர்ப்பு) (80 பக்கங்கள், )
 55. பாரதிக்குப்பின் தமிழ் உரைநடை (241 பக்கங்கள், )
 56. பாரதிதாசன் உவமைநயம் (73 பக்கங்கள், )
 57. புண்ணியம் ஆம் பாவம் போம் (சிறுகதைகள்) (251 பக்கங்கள், )
 58. புதுக்கவிதையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் (321 பக்கங்கள், )
 59. புதுமைப்பித்தன் (இந்திய இலக்கியச் சிற்பிகள் வரிசை) (87 பக்கங்கள், )
 60. மக்கள் கலாச்சாரத்தை மண்ணாக்கும் சக்திகள் (102 பக்கங்கள், )
 61. மத்தாப்பு சுந்தரி (27 பக்கங்கள், )
 62. மனிதர்கள் (130 பக்கங்கள், )
 63. மன்னிக்கத் தெரியாதவர் (168 பக்கங்கள், )
 64. மலையருவி கவிதைகள் (31 பக்கங்கள், )
 65. முத்தம் (42 பக்கங்கள், )
 66. முத்துக் குளிப்பு (125 பக்கங்கள், )
 67. ராகுல் சாங்கிருத்யாயன் (74 பக்கங்கள், )
 68. ராதை சிரித்தாள் (35 பக்கங்கள், )
 69. வசந்தம் மலர்ந்தது (187 பக்கங்கள், )
 70. வல்லிக்கண்ணனின் சிறப்புச் சிறுகதைகள் (159 பக்கங்கள், )
 71. வல்லிக்கண்ணனின் போராட்டங்கள் (94 பக்கங்கள், )
 72. வல்லிக்கண்ணனின் மணியான கதைகள் (195 பக்கங்கள், )
 73. வல்லிக்கண்ணன் கடிதங்கள் (179 பக்கங்கள், )
 74. வல்லிக்கண்ணன் கட்டுரைகள் (138 பக்கங்கள், )
 75. வல்லிக்கண்ணன் கதைகள்-1 (299 பக்கங்கள், )
 76. வல்லிக்கண்ணன் கதைகள்-2 (243 பக்கங்கள், )
 77. வல்லிக்கண்ணன் கதைகள்-3 (128 பக்கங்கள், )
 78. வாசகர்கள் விமர்சகர்கள் (179 பக்கங்கள், )
 79. வாழ விரும்பியவன் (75 பக்கங்கள், )
 80. வாழ்க்கைச் சுவடுகள் (380 பக்கங்கள், )
 81. விஜயலஷ்மி பண்டிட் (97 பக்கங்கள், )
 82. விடியுமா (102 பக்கங்கள், )
 83. விடிவெள்ளி (198 பக்கங்கள், )
 84. விவாகரத்து தேவைதானா (19 பக்கங்கள், )
 85. வீடும் வெளியும் (165 பக்கங்கள், )