சிந்தனைச் சிற்பி சிங்காரவேலர்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

இப்புத்தகத்தை Mobi(kindle) வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை EPUB வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை RTF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை PDF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக. - இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக

சிந்தனைச் சிற்பி

சிங்காரவேலர்அறிஞர் C.N. அண்ணாதுரை M.A.,
எழுதியது.

சிந்தனைச் சிற்பி

சிங்காரவேலர்

 

அறிஞர்
C. N. அண்ணாதுரை M. A.
(ஆசிரியர் “திராவிட நாடு”)

 

வெளியிடுவோர்:
மீன் பிடிப்போர் சங்கம்
திருவல்லிக்கேணி (கிளை)

முதல் பதிப்பு ஜூலை 1949விலை அணா 4.புத்தகம் கிடைக்கும் இடம்:

ஜி. கிருஷ்ணன்
நெ.24. பழண்டி அம்மன் கோயில் தெருவு,
திருவல்லிக்கேணி சென்னை 5.

உள்ளடக்கம்

  1. எங்கள் நோக்கம்
  2. முன்னுரை
  3. சிந்தனைச் சிற்பி சிங்காரவேலர்
  4. நான் கடைசியாகக் கண்டேன்!