Siva Temple Architecture etc.

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
(சிவாலய சில்பங்கள் முதலியன இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)
Jump to navigation Jump to search

இப்புத்தகத்தை Mobi(kindle) வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை EPUB வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை RTF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை PDF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக. - இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
SIVᎪ
TEMPLE ARCHITECTURE etc.

IN TAMIL
BY
Rao Bahadur P. SAMBANDAM, B.A., B. L.
AUTHOR OF

The Two Sisters, Galava, The Eye of Love, the Curse of Urvasi, The Merchant of Vanipura, Fate and Love, Simhalanatha, Pushpa" valli, Amaladitya, Magapathi, The Ideal Wife, Siruthondar, The Golden Fetters, True Love, The Bandit Chief, Bricks-Between, At any Cost, The Fair Ghost, Brahmin vs Non-Brahmin, Vijaya. rangam, As you i ike it, Sati Salochana, Lord Buddha, The Tragedy of Silence, The Good Fairy, Geetha Manjari, The True Brother, Maiavikagnimitra, Chandrahari, The Demon Land, Sabapathy Part I, The Pongal Feast or Sabapathy Part II, A Rehearsal or Sabapathy Part III, Sabapathy Part TV, Mixture, Blessed in a Wife, The Dancing Girl, Subadra-Arjuna, Karna the Giver, Sahadeva's Stratagem, The Surgeon General's Prescription, Vichu's Wife, Sakuntala, Vikramorvasi. The Point of View, The Two Selves, The Tragic Denouement, The Sub-Assistant Magistrate of Sultanpet, Harischandra, , Blind Ambition, Markandeya, Sarangadhara, Manohara, The Two Friends, The Knavery of Kalappa, As We Sow-So We Reap, Over Forty Years Eefore the Foötlights Parts I, II, III. IV, V & VI, The Search, Prince Koneri, The Crowd in the Shandy, Ratnavali, The Gypsy Girl, Vaikunta Vaithiyar, Dikshithar Stories, Funny Stories, The Good Sister, Short Stories, Hints to Actors, The Tamil Drama, Humorous Essays, A handbook for Tamil Talkies, Stray Flowers, The Wedding of Vasli, Talkie Experiences, The Dead revived, Asthanapura Dramatic Company, Music-Mad, Sabapathi-Zamindar The Nine Playlets, Siva Temples in India and beyond, in Tamil; and Harischandra, and Yayathi in English.FIRST EDITIONMADRAS

PRINTED AT THE RATHNA vilASAM PREss,

37, ERULAPPAN STREET, Sowcar PET, G. T., MADARs.


1946

All rights reserved.]

[Price 1-50


Ms. 16A, C, 500 18-1-46


உலகளாவிய பொதுக் கள உரிமம் (CC0 1.0)
இது சட்ட ஏற்புடைய உரிமத்தின் சுருக்கம் மட்டுமே. முழு உரையை https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode என்ற முகவரியில் காணலாம்.


பதிப்புரிமை அற்றது
இந்த ஆக்கத்துடன் தொடர்புடையவர்கள், உலகளளாவிய பொதுப் பயன்பாட்டுக்கு என பதிப்புரிமைச் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு, தங்கள் அனைத்துப் பதிப்புரிமைகளையும் விடுவித்துள்ளனர்.

நீங்கள் இவ்வாக்கத்தைப் படியெடுக்கலாம்; மேம்படுத்தலாம்; பகிரலாம்; வேறு வடிவமாக மாற்றலாம்; வணிகப் பயன்களும் அடையலாம். இவற்றுக்கு நீங்கள் ஒப்புதல் ஏதும் கோரத் தேவையில்லை.

***
இது, உலகத் தமிழ் விக்கியூடகச் சமூகமும் ( https://ta.wikisource.org ), தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகமும் ( http://tamilvu.org ) இணைந்த கூட்டுமுயற்சியில், பதிவேற்றிய நூல்களில் ஒன்று. இக்கூட்டு முயற்சியைப் பற்றி, https://ta.wikisource.org/s/4kx என்ற முகவரியில் விரிவாகக் காணலாம்.
Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

This is a human readable summary of the legal code found at https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode


No Copyright
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.

You can copy, modify, distribute and perform the work even for commercial purposes, all without asking permission.
***
This book is uploaded as part of the collaboration between Global Tamil Wikimedia Community ( https://ta.wikisource.org ) and Tamil Virtual Academy ( http://tamilvu.org ). More details about this collaboration can be found at https://ta.wikisource.org/s/4kx. 
PREFACE

This is not a scientific treatise, but a popular primer to interest saivites in their temple architecture etc. I have called this small book “Sivalaya Silpangal etc.” because most of the examples I have referred to are about saivite temples, but almost all the remarks will equally apply to Vishnu temples also ; I have also to. mention that the word ‘Silpam' in Tamil includes architecture, sculpture, and painting also.

The one great defect of this book is that I have not been able to publish illustrations of the various things mentioned herein; as a great authority says, “an illustration would probably show clearly what has to be described in several pages even "... I have collected the illustrations necessary, but the great cost of preparing blocks thereof and the scarcity of suitable paper to print them, have made me guilty of omitting to illustrate this book. I hope to rectify this defect in the second edition, by which time I hope and trust that the necessary materials could be had for their pre-war-price.

Another difficulty I had to contend with was, that I could not find suitable words in Tamil to translate English words and expressions used in standard English works like those of the late Sir J. Fergusson, Burgess etc. In this and other respects I will be immensely thankful to my readers if they would send me suitable words and expressions better than those that I have used. I will also be thankful for any corrections in the mistakes that I might have made in writing this book, for I claim no originality herein.

I have to conclude by saying, that I intend this work as a sort of introduction to another voluminous work entitled “Siva shrines in India—and beyond" which I have begun publishing. .

P. SAMBANDAM.
INSCRIBED


TO


THE BELOVED MEMORY
OF


MY PARENTS


P. VIJIARANGA MUDALIAR


AND


P. MANICKAVELU AMMAL


AND


MY FRIEND


C. RANGAVADIVELU


"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=Siva_Temple_Architecture_etc.&oldid=1489237" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது