பதிற்றுப்பத்து

விக்கிமூலம் இலிருந்து

இப்புத்தகத்தை Mobi(kindle) வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை EPUB வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை RTF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை PDF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக. - இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக

ஆசிரியர்: பல்வேறு ஆசிரியர்கள்

மூலப்பதிப்பு: மதுரை தமிழ் இலக்கிய மின்தொகுப்புத் திட்டம்

விக்கி கட்டுரை: பதிற்றுப்பத்து

பதிற்றுப்பத்து மூலம்[தொகு]

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பதிற்றுப்பத்து&oldid=1526123" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது